Szerző: HÉTFA Elemző Központ – Urbanitás Kft. – Szent István Egyetem, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék

Megjelenés éve: 2017

Megbízó: Dunavarsány Város Önkormányzata

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia ezen a linken érhető el

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia mellékletei és különböző tematikus projektek ezen a linken érthetők el

A Településfejlesztési Koncepció ezen a linken érhető el

A Településfejlesztési Koncepció megalapozó vizsgálata ezen a linken érhető el

Absztrakt:

Dunavarsány életének hosszú távú fejlesztési kereteit a településfejlesztési koncepció (TK) jelöli ki. E dokumentumtípussal a város már régről rendelkezik, annak felülvizsgálata rendszeres időközönként megtörtént. Legutóbb 2016-ban, jelen integrált településfejlesztési stratégiához (ITS) kapcsolódóan került sor a TK felülvizsgálatára, egyebek mellett frissített, az ITS-sel összhangba hozott célrendszerrel és – a kapcsolódó megalapozó vizsgálat részeként – városrészi lehatárolás bevezetésével.  Az ITS a településfejlesztési koncepcióra épül, annak középtávú, 6-7 éves távlatra szóló kifejtését végzi el, a távlati célokat operatívabb egységekre bontva és konkrét projekteket rendelve a beavatkozási irányokhoz. A projekteket rendszerbe szervezi és azokat, amelyek tematikus vagy területi alapon kiemelt súllyal bírnak, röviden ki is fejti. Azokon a helyszíneken, amelyek fejlesztése súlyponti kérdés és az önkormányzatnak van mozgástere az alakításukban, akcióterületeket jelöl ki, ahol egymásra épülő beavatkozásokkal komplex fejlesztéseket céloz meg. Az ITS-ben összesen 83 projekt szerepel. Ezek közül 13 tematikus kulcsprojekt, 21 akcióterületi kulcsprojekt – e két csoport projektjei részletesebben is ki vannak dolgozva –, míg 49 egyéb projekt említésszinten van jelen. A 34 kulcsprojekt összesen mintegy 71 milliárd forintnyi fejlesztést tervez 2022 végéig, melynek nagy többségét külső partnerek (befektetők, államigazgatási szervek stb.) fedeznék. A szintén mellékelt projektcsomagban a város jövőképével, gazdaság- és turizmusfejlesztésével, megújuló energia és intézményfejlesztési stratégiával foglalkozó tanulmányok is találhatók.