Referenciáink

2023

 • Veszprém ifjúsági stratégiájának felülvizsgálata
 • Az agglomerációs közszolgáltatások és a népességváltozás kapcsolatainak, problémáinak és a kapcsolódó fejlesztési lehetőségek vizsgálata Budapest északnyugati agglomerációjában
 • Együttműködünk a Zachor Alapítvánnyal az általuk végzett oktatómunka értékelésében és hatásvizsgálat támogatásában

2022

 • A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. megbízásából több kutatást is végeztünk a hazai rendezvényszektorról, a rendezvényszervezéssel foglalkozó szervezetek, munkavállalók és vállalkozásokról valamint a képzési lehetőségekről.
 • Részt vettünk a „végzettség nélküli iskolaelhagyás” c. értékelés elkészítésében a Miniszterelnökség megbízásából.
 • Az MR Közösségi Lakásalap megbízásából kutatást végeztünk a Lakásalap programjában a résztvevő bérlő és részletfizető családok feltérképezése, fizetési nehézségek feltárásának céljából. 
 • Intézetünk részt vett a “Vízgyűjtő szintű együttműködés, érintettek bevonása, együttműködési és közös döntéshozatali folyamat szakmai menedzsmentje” című LIFE projektjében. A WWF Magyarország Alapítvány és a Belügyminisztérium szakmai koordinálásával megvalósuló projekt két mintaterületen, egy villámárvízzel fenyegetett településeket magában foglaló vízgyűjtő területen (Püspökszilágy és környéke), illetve a vízhiányos és vízbő időszakok közötti egyenlőtlenségekkel küzdő Duna menti területen (Bátya és környéke) valósulhatnak meg természetes vízmegtartó megoldásokra épülő beavatkozások.
 • A Deloitte Consulting-al együttműködésben részt veszünk a Professional Services to Strengthen Competitiveness in Hungary c. projektben.
 • Idei munkánkban is fontos szerepet kapott a A Lost Millennials – Transznacionális kutatási hálózat a 25 év feletti NEET fiatalokat célzó kezdeményezések értékelésére” projekt az EGT és Norvég Alapok Ifjúsági Foglalkoztatási Alapjának támogatásával. A 27 hónapos projektet egy 13 partnerből álló konzorcium valósítja meg Európa-szerte, melyet a HÉTFA Kutatóintézet koordinál.
 • Elvégeztük a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Felzárkózó Települések Programjához kapcsolódó EFOP-1.4.5-20-2020-00001 azonosítószámú, „Fókuszban a gyermek” című kiemelt projekt időközi értékelését.
 • Az ESPON COVID projekt keretein belül a COVID-19 járvány területi hatásai és az arra adott szakpolitikai válaszok vizsgálata az európai régiókban és városokban. A HÉTFA a járvány földrajzi terjedésének és társadalmi hatásainak elemzésében való részvétele (adatgyűjtés, adatelemzés).
 • Településfejlesztési Terv készítése Budapest XII. kerület Hegyvidék számára.
 • Csepel és Dunavarsány integrált településfejlesztési stratégiáinak felülvizsgálata.
 • Fenntartható városfejlesztési stratégia és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv készítése Gárdony, Győr és Veszprém számára.
 • A járások (és járásszékhelyek) gazdasági helyzetének 2010-es évekbeli változását bemutató tanulmány elkészítése, ami területi statisztikai adatok elemzésén és saját indikátorok kidolgozásán alapul.
 • A COVID-19 járvány kelet-közép-európai terjedésének összefoglalása regionális járványügyi adatok és sajtóhírek alapján, a térbeli diffúziós modellek elméleti megközelítéseinek felhasználásával.
 • A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Felzárkózó Települések Programjának értékelési keretrendszerének kialakítása, előzetes hatásvizsgálatának elkészítése, indikátorrendszerének meghatározása, gazdaságfejlesztési lehetőségek vizsgálata
 • Zala megyei foglalkoztatási paktum pályázat projektelőkészítő tanulmányának elkészítése. A pályázat a TOP Plusz forráskeret terhére támogatásra került.
 • Public4SME – A 2022. februárjában induló Public4SME egy Visegrad Fund által támogatott projekt, amelyben lengyel, moldovai, ukrán, szlovák partnerek mellett a Hétfa Kutatóintézet is részt vesz. A projekt fő célkitűzése a kis- és középvállalkozások támogatása a sharing economy-modell segítségével. A partnerek felmérik a helyi önkormányzatok erőforrásait, majd azokat egy saját fejlesztésű rendszeren keresztül elérhetővé teszik a vállalkozások számára, ezzel támogatva a COVID-19 járvány utáni felépülést.

2021

 • Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc, Pestszentimre és XVII. Kerület Rákosmente integrált településfejlesztési stratégiáinak felülvizsgálata.
 • Közreműködés a Szentendrei, Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalak hosszútávú összekötését vizsgáló megvalósíthatósági tanulmány elkészítésében.
 • Közreműködés a Budapest vasúti átjárhatóságát vizsgáló Duna alagút projekt kapcsán felszabaduló rozsdaövezeti területek fejlesztési lehetőségeinek vizsgálatában, valamint a teljes projekt költség-haszon elemzésében és externális hatásvizsgálatában.
 • Közreműködés a 2021-2027-es uniós költségvetési ciklus területfejlesztési vonatkozásainak tervezésében Fejér megyében.
 • Az ESPON LAKES projekt keretében az európai nagytavak területfejlesztési lehetőségeinek elemzése, kiemelt fókuszban a Balaton térségével. Az adatgyűjtés, térképezés, adatelemzés és szakpolitika alkotás is a HÉTFA feladatai közé tartozott.
 • A 2023-as veszprémi Európa Kulturális Fővárosa-címviselésre való felkészülés éves monitoringjelentésének elkészítése a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. számára, mely az Európai Bizottság felé számol be az előkészületek előrehaladásáról.
 • Megalapozó kutatás elkészítése a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. számára az Európa Kulturális Fővárosa-programsorozat monitoringrendszerének kialakításához.
 • 2030-ig tartó egyedi, a pályázati rendszerek tartalmi elvárásaitól független vízió és stratégia elkészítése Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére (lezárása és elfogadása 2022-ben várható).
 • Felmérés készítése két körben, kérdőíves adatgyűjtéssel a Veszprémben és környékén élő fiatalok közéleti érdeklődéséről és aktivitásáról a város 2024-es Ifjúsági Főváros pályázatának megalapozása részeként Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából, a Hangvető Kft-vel együttműködésben.
 • A digitalizáció és a technológiai fejlődés alkalmazási és képzési lehetőségeinek vizsgálata a szikvizkészítő mikro- és kisvállalkozások gyakorlati tevékenységében.
 • Munkaerőpiaci elemzésének elkészítése a GINOP-5.3.5-18 „Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek megvalósításának támogatása” és “A munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalának összehangolását segítő, támogató megoldások innovatív online platform segítségével (GINOP-5.3.5-18-2019-00129)” projektek keretében.
 • Kiterjedt adatgyűjtésre (kérdőíves lekérdezésekre, fókuszcsoportos beszélgetésekre, háttérinterjúkra) épülő attitűdvizsgálat elkészítése a Budapest Fejlesztési Központ számára a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia kiegészítéseként összeálló kerékpárforgalmi hálózatfejlesztési stratégiához.
 • Az Országgyűlési jelentésben a Budapest és agglomeráció, valamint a városi és vidéki térségek helyzetértékelésének elkészítése.
 • Heti rendszerességű jelentés Kelet-Közép-Európa regionális járványügyi adatai és sajtóhírek alapján a térség járványügyi helyzetének változásáról a Nemzetpolitikai Államtitkárság megbízásából. 2021 novemberében egy hosszabb összefoglaló anyag is készült, valamint több újságcikk is született a témában.
 • A Zala Megyei Előzetes Integrált Területi Program elkészítése, amely a TOP Plusz 2021-2027-es tervezési időszak megyei forráskeretének felhasználását határozza meg. Az ITP véglegesítésére a TOP Plusz Operatív Program elfogadása után kerülhet sor.
 • A Siófok város településfejlesztési koncepcióját és integrált területi programjának megújítása, ezzel támogatva a város felkészültségét a 2021-2027-es európai uniós tervezési időszakára.
 • A hévízi Lógyógyászati Kutatóközpont megvalósíthatóságáról szóló üzleti terv elkészítése.
 • A HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ tudományos főmunkatársa, Lőcsei Hajnalka vezetése mellett számos kutató bevonásával készült elemzés “Területi növekedési pályák a Kárpát-medencében a 2010-es években” címmel. A tanulmány eredményeit 2 részes cikkben közölte a Kisebbségi Szemle.
 • Patriotizmus és fenntarthatóság: gondolatok és javaslatok egy innovatív magyar környezetpolitika kialakításához című tanulmány készítése a European Climate Fundation megbízásából.
 • A Habitat for Humanity Magyarország megbízásából makrogazdasági modellezéssel becsültük meg a meghatározott mélységű és típusú, magyarországi lakossági épületállomány-felújítás(ok)ból következő makro gazdasági hatásokat.
 • A 2014-2020 közötti uniós fejlesztési ciklus során pénzügyi eszközök segítségével finanszírozott beavatkozások értékeléséről szóló jelentés elkészítése a HÉTFA és az Equinox Consulting Kft. Együttműködésében az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) megbízásából.
 • Az Equinox Consulting Kft. partnerekén A szélessávfejlesztések és azok használatának értékeléséről szóló elemzés elkészítése az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) megbízásából.
 • Részvétel a Szociális településrehabilitáció eredményességének értékelésében Városkutatás Kft.-vel együttműködésben.
 • Közreműködés a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia negyedik előrehaladási jelentése elkészítésében.
 • A 2021-es ProArt Zeneipari Jelentés elkészítése.
 • A Panteia VB-vel együttműködésben az Európai Bizottság DG Employment megbízásából részvétel a szociális ellátások minőségfejlesztésének értékelésében „Study on social services with particular focus on personal targeted social services for people in vulnerable situations” címmel.
 • A HÉTFA Kutatóintézet 2013 óta fejleszti makrogazdasági hatásvizsgálati modelljét a HÉTFA CGE modellt, amellyel különböző megbízók számára nagyobb projektek és kormányzati programok hatásait tudtuk megvizsgálni a legfontosabb makrogazdasági változókra. A 2021 nyarán indult projekt keretében modellünk olyan továbbfejlesztését szeretnénk elérni, amelyek révén a jövőben a vállalati szektor heterogenitására és az adórendszeren belüli változtatások hatásaira is választ tudjunk adni és az ezirányú megkeresésekre is tudjunk megfelelő megoldást nyújtani megrendelőinknek.
 • Elemzés készítése a COVID korlátozások hatásairól az Akvárium Klub működésére.
 • Tanulmány készítése a Magyar Katolikus Szeretetszolgálat megbízásából a demenciához kapcsolódó interprofesszionális szolgáltatások adaptációjáról: tudásbővítés és érzékenyítés helyi közösségeken keresztül.
 • Elemzés készítése a Tempus Közalapítvány megbízásából a Stipendium Hungaricum volt és jelenlegi ösztöndíjas hallgatóiról.
 • A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány és MNB megbízásából Integrált előzetes fenntarthatósági vizsgálati módszertan és közgazdasági, pénzügyi szakemberképzést elősegítő, ismeretterjesztési célú oktatási anyag kidolgozása.
 • A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. megbízásából a hazai rendezvényszektor feltérképezése, valamint a rendezvényszervezéssel foglalkozó szervezetek, munkavállalók és vállalkozások jellemzőinek tudományos igényű feltárása.
 • A Lost Millennials – Transznacionális kutatási hálózat a 25 év feletti NEET fiatalokat célzó kezdeményezések értékelésére” projekt 2021 novemberében indult az EGT és Norvég Alapok Ifjúsági Foglalkoztatási Alapjának támogatásával. A 27 hónapos projektet egy 13 partnerből álló konzorcium valósítja meg Európa-szerte, melyet a HÉTFA Kutatóintézet koordinál.
 • 2021. november 17-én a HÉTFA Kutatóintézet közös konferenciát rendezett az Interrégió Fórum Egyesülettel, mely során a NEET, azaz a nem dolgozó, nem tanuló fiatalok helyzetét, támogatása került fókuszba. Az EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment által támogatott ’Individual Placement and Support for NEETs through Education Youth Technology Platform (EYTP)’ – IPS4NEETs – projekt keretében hibrid zárókonferenciára került sor Budapesten.
 • Átfogó értékelés készítése a társadalmi vállalkozásokat támogató intézkedések hatásairól Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából az Equinox Consulting Kft. és a HÉTFA együttműködésében.
 • A „Kohéziós politika és klímavédelem Magyarországon” című kutatás elkészítése a European Climate Foundation (ECF) megbízásából. A kutatás célja az volt, hogy olyan javaslatokat fogalmazzon meg a 2021-2027 közötti programozási ciklus alatt Magyarországra.
 • Az Equinox Consulting Kft. és a HÉTFA együttműködésében elkészült az európai uniós forrásból finanszírozott hazai kkv-programok értékelése és hatásvizsgálata, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) megbízásából.
 • Elindult a PROFEEDBACK (PlatfoRm OF policy Evaluation community for improvED EU policies and Better ACKnowledgement) elnevezésű COST Akció a HÉTFA vezetésével, amelynek célja, hogy elősegítse a programértékelési közösség uniós szintű hálózatépítését és a szakpolitikák értékelésével kapcsolatos tudásmegosztást, ezáltal is javítva az értékeléseknek a szakpolitikai döntéshozatal hatékonyságát javító szerepét.
 • iFEMpower – Az Erasmus+ programban futott a HÉTFA által koordinált iFEMpower projekt, amely fiatal női egyetemistákat segített a vállalkozói lét elindításában, valamint a témával kapcsolatos innovatív felsőoktatási tananyag összeállítását és tesztelését végezte el egy 9 partnerből álló nemzetközi konzorcium élén. A projekt keretében a COVID-19 hatásáról is született elemzés.
 • V4+WB – A HÉTFA Kutatóintézet által koordinált „Kutatásmenedzsment-hálózat a V4 és Nyugat-Balkán országaiban” című projekt a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával valósult meg 2020-2022 között. Célkitűzései közé tartozott a V4 és a nyugat-balkáni országok kutatásmenedzsment hálózatának erősítése, valamint a következő uniós finanszírozású kutatási és innovációs keretprogramban, a Horizont Európa programban való részvétel erősítése.
 • Adulation – Az Erasmus+ program keretében valósul meg az „ADULATION – Felnőttképzés a társadalmi változásért” című projekt, amelynek célja a felnőttképzésben oktatók szakmai fejlődésének támogatása, különös tekintettel azon kompetenciák fejlesztésére, melyekkel a felnőttképzésben résztvevők társadalmi szerepvállalását támogathatják. A HÉTFA partnerként vesz részt a 4 partnerből álló nemzetközi konzorciumban. A projekt keretében a HÉTFA tanulmányt készített a felnőttképzésben oktatók munkájának közéleti dimenziójáról a partnerországokban (Ciprus, Belgium, Olaszország, Magyarország).
 • Horizon Results Booster – Kollégáink szakérői tanácsadást nyújtanak az Európai Bizottság Horizon Results Booster nevű szolgáltatásának keretében, amely a Horizon Europe (Európai Horizont) uniós, kutatás-fejlesztési keretprogramból megvalósuló, nemzetközi projektek számára ad tanácsokat a projekteredmények hatékony terjesztéséről és hasznosításáról.
 • foRMAtion – A HÉTFA vezetésével valósul meg a foRMAtion című Erasmus+ projekt. A nyolcfős konzorcium egy innovatív képzési modul kialakítását tűzte ki célul, mely a kutatásmenedzserek szakmai felkészültségét segíti, az egyetemistákat és pályakezdő kutatásmenedzsereket egyaránt megszólítva. Továbbá gyakornoki lehetőséget és intenzív képzési programot is kínál, illetve oktatási platformot is biztosít.
 • RESTART – A 2021-2023 között futó RESTART projekt Covid19-járvány vállalkozásokat és szakképzést érintő negatív hatásainak ellensúlyozására jött létre. A projekt célja, hogy támogassa a mikro- kis- és középvállalkozásokat a reziliencia-képességük fejlesztésében a pandémia utáni újrakezdés során, valamint, hogy innovatív képzést alakítson ki az európai szakképzési rendszer számára, és felvértezze azt valós igényeken alapuló oktatási tartalommal. Ebben a nemzetközi Erasmus+ partnerségi együttműködésben 7 partner vesz részt.

 

2020

 • A HÉTFA szakértői márciustól augusztusig gyorselemzésekben vizsgálták a koronavírus járvány hatásait és kihívásait, együttműködésben a Porfolio online gazdasági portállal. A cikkek összefoglalója itt elérhető.
 • Európai uniós forrásból finanszírozott hazai kkv-programok értékelése és hatásvizsgálata, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) megbízásából, Az Equinox Consulting Kft. és a HÉTFA együttműködésében
 • Tanulmány készítése a 2014-2020-as Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) múltbéli tapasztalatairól és ajánlások a jövőre vonatkozóan az Európai Bizottság (DG Regio) megbízásából
 • Tanulmány készítése a fenntartható fejlődés és az államháztartás kölcsönhatásairól, a levegőtisztaság példáján keresztül, az Országgyűlés megbízásából
 • „Újranyitás, válságkezelés, fenntarthatóság – Szempontok és javaslatok a koronavírus gazdasági hatásait enyhítő intézkedések fenntarthatósági célokkal összhangban álló kialakításához” címmel tanulmány készítése a European Climate Foundation támogatásával
 • A női vállalkozók helyzetét vizsgáló hazai és nemzetközi tanulmány elkészítése, fókuszban a járvány női vállalkozókra gyakorolt hatásával
 • Közgazdaságtani hatástanulmány a Pannonia Bio elmúlt öt éves tevékenységét vizsgálja.
 • Tanulmány készítése a 2021-2027-es kohéziós politika és a klímavédelmi célok kapcsolatáról Magyarországon, a European Climate Foundation támogatásával
 • Országtanulmány készítése az állami támogatásnak számító támogatások monitoring rendszeréről az ISMERI-vel együttműködésben az Európai Bizottság számára
 • Részvétel a melostock.hu álláskereső portál továbbfejlesztéseiben, két kísérleti projekt keretében, melyek egyaránt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) támogatásával valósultak meg
 • Részvétel az ESPON Lakes nevű nemzetközi projektben, ami az európai nagy tavak régióinak fenntartható, integrált fejlesztési lehetőségeivel foglalkozik.
 • A „Járásszékhely Monitor 2020” című riport elkészítése, amely életminőség szempontjából értékeli a hazai kis- és közepes méretű városokat
 • A Millenáris Széllkapu beruházás utóértékelésének (hatásvizsgálat és költség-haszon elemzés) elkészítése
 • Közreműködés részkutatásokban Budapest kötött pályás közlekedésfejlesztéséhez, a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiához (BAVS) kapcsolódóan, a Budapesti Fejlesztési Központtal együttműködésben
 • Budapest 2030 Fejlesztési Terv (KKBK) elkészítésében való közreműködés
 • A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Smart City Challenge versenyéhez kapcsolódóan szakmai tanácsadás
 • Területi jellegű megalapozó háttérkutatások készítése Budapest XII. kerület jelenlegi helyzetének és várható kihívásainak feltárására
 • Területi jellegű kutatás készítése Budapest XXII. kerület Nagytétény – Óhegy területének fejlesztési elképzeléseire vonatkozóan
 • A V4+WB Network of Research Managers and Administrators néven futó, regionális kutatásmenedzsment-hálózatot építő projekt koordinálása, a Nemzetközi Visegrád Alap támogatásával (2020-2022)
 • Az ADULATION – Felnőttképzés a társadalmi változásért Erasmus+ Stratégiai partnerség projektben való részvétel (2020-2022)
 • Részvétel az EUGAIN COST Action-ben, aminek célja a nemek közötti egyensúly javítása az informatika területén
 • Szakértői tanácsadás az Európai Bizottság Horizon Results Booster nevű szolgáltatásának keretében, amely a Horizont 2020 uniós, kutatás-fejlesztési keretprogramból megvalósuló, nemzetközi projektek számára ad tanácsokat a projekteredmények hatékony terjesztéséről és hasznosításáról
 • Potenciális és működő vállalkozónőket segítő konzultációs hálózat létrehozása a HÉTFA által koordinált ifempower projekt (2018-2022) keretében
 • Elemzés készítése a Kárpát-medence régióinak 2010-2020 közti gazdasági átalakulásáról, a külhoni magyar közösségek társadalmi-gazdasági helyzetéről, a Határtalanul Program külhoni gazdasági hatásaról és a külhoni magyarságot érintő testvér-települési kapcsolatok 2015-2019 közötti időszakban történő alakulásáról, a Miniszterelnökség megbízásából.

Elindult a HÉTFA Kreatívipari Műhely. A Műhely célja, hogy pontos közgazdasági és társadalomtudományi tudás váljon elérhetővé a kreatív iparágak területén Magyarországon

 

 

2019

 • Egyedi városi térkép és interaktív városismereti séta Veszprémben az “ENriCH – Tárd fel európai kulturális örökségedet!” nemzetközi projekt keretében, Veszprém Önkormányzatának megbízásából.
 • A 2019 őszén indult, széleskörű nemzetközi partnerségben megvalósuló foRMAtion Erasmus+ projekt koordinálása, melynek keretében egy innovatív képzési modul kialakítására kerül sor, ami a kutatásmenedzserek szakmai felkészültségét segíti majd, az egyetemistákat és pályakezdő kutatásmenedzsereket egyaránt megszólítva.
 • A komplex hátrányokkal küzdő álláskeresők munkaerőpiaci integrációjának lehetőségeit vizsgáló kutatási jelentés és a módszertani útmutató, a Nemzetgazdasági Minisztérium (majd jogutódja, a Pénzügyminisztérium) megrendelésére.
 • Tanulmány a magyarországi családpolitikai eszközök gyermekvállalási döntésekre gyakorolt hatásairól, az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete megbízásából.
 • A fenntartható fejlődés és az államháztartás kölcsönhatásait vizsgáló tanulmány a Költségvetési Tanács megbízásából, a REKK Kft. közreműködésével.
 • ’Ami fontos az uniós polgároknak – társadalmi haladás mérése az európai régiókban’ c. projekt az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikáért felelős Főigazgatóság (DG Regio) megbízásából.
 • Konferenciaszervezés, országjelentés készítése a közérdekkel kapcsolatos megfontolások alkalmazásáról a magyarországi közbeszerzésekben az európai “Buying for Social Impact” projekt részeként.
 • Közgazdasági megalapozó tanulmány a szinkronszínészeti teljesítmények közös jogkezelésének bevezetéséről a Színházi Dolgozók Szakszervezetének megbízásából.
 • A horvátországi és a muravidéki magyarság demográfiai, társadalmi és gazdasági helyzetéről átfogó elemzés készítése a Külgazdasági és Külügyminisztérium megbízásából.
 • A bécsi magyar gimnázium kialakításának megalapozó vizsgálata a Külgazdasági és Külügyminisztérium megbízásából.
 • ProArt Zeneipari Jelentés 2019 készítése a MAHASZ megbízásából.
 • A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia harmadik előrehaladási jelentése elkészítésében való közreműködés.
 • A V4 Network on Entrepreneurship címen futó, a Nemzetközi Visegrád Alap által támogatott projekt elindítása, melynek célja a régió kkv szférával foglalkozó kutatóinak, intézményeinek, szervezeteinek és döntéshozóinak összekötése az elkészült adatbázis és a megrendezésre kerülő hálózatépítő események révén.

2018

 • Közreműködés Veszprém és a Balaton térség „Európa Kulturális Fővárosa 2023” győztes pályázatának kimunkálásában, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából.
 • A 2018 őszén indult iFEMPOWER elnevezésű, széles nemzetközi partnerségben megvalósuló, három éves Erasmus+ projekt koordinálása; a projekt keretében egy olyan komplex nemzetközi felsőoktatási modul kerül kidolgozásra, mely a fiatal egyetemista nőket bátorítja és készíti fel a vállalkozói létre.
 • Közreműködés konzorciumi partnerként a Regionális és Várospolitikáért felelős Főigazgatóság (DG Regio) által finanszírozott, ’Ami fontos az uniós polgároknak – társadalmi haladás mérése az európai régiókban’ c. projektben.
 • A 2018 őszén indult,széles nemzetközi partnerségben megvalósuló „ENriCH – Tárd fel európai kulturális örökségedet!” nemzetközi projekt koordinálása, mely az európai kulturális örökség újragondolásának kérdéseit járta körbe annak érdekében, hogy a résztvevő fiatalok jobban megismerjék helyi és európai kulturális örökségüket.
 • Európai fejlesztéspolitikai elemzési és értékelési projektekben való részvétel külföldi szervezetekkel partnerségben.
 • A Külgazdasági és Külügyminisztérium európai területi társulásokkal kapcsolatos tevékenységének szakmai támogatása.
 • A „Humánfejlesztés-politika Magyarországon” című gyűjteményes kötet kiadása, amely az Európai Szociális Alap (ESZA) történetét és magyarországi vonatkozásait mutatja be.
 • A közfoglalkoztatási rendszer vizsgálata a Belügyminisztérium megbízásából.
 • A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfél-kategorizálási rendszerének értékelése.
 • A Pénzügyminisztérium számára készített makrogazdasági hatásértékelő modell továbbfejlesztése.
 • Az élelmiszergazdaságban működő társadalmi vállalkozások helyi gazdasági hatásainak vizsgálata a Pénzügyminisztérium támogatásával.
 • Közreműködés Budapest 2030-ig tartó fejlesztési tervének kidolgozásában, a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja megbízásából, a CreaCity-vel és a FŐMTERV-vel konzorciumban.
 • Településképi Arculati Kézikönyv összeállítása Keszthely, Hévíz, Oroszlány és Gyöngyös városa számára. Keszthely Arculati Kézikönyvét a Lechner Tudásközpont országos jó gyakorlatnak minősítette.
 • Részvétel a Zala megyei foglalkoztatási paktumok stratégiai dokumentumainak frissítésében.
 • Közreműködés a Keszthely hazavár ifjúságot segítő támogatási programban Keszthely Város Önkormányzata megbízásából.
 • A Muravidék magyarok által lakott, kétnyelvű területének turisztikai fejlesztését célzó stratégia elkészítése.

2017

 • Keszthely város zöldinfrastruktúrahálózat-fejlesztési és -fenntartási akciótervének (ZIFFA) elkészítése.
 • A Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságtervezési Főosztályának korábban elkészített hatásértékelési modell adat- és paraméterállományának frissítése.
 • A hazai helyi esélyegyenlőségi programok elemzése az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából.
 • Közreműködés Veszprém és a Balaton régió „Európa Kulturális Fővárosa 2023” pályázatának kimunkálásában Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából.
 • Folyamatos közreműködés a Kutatók Éjszakája projekt előkészítésében és lebonyolításában.

2016

2015

2014