Referenciáink

2019

 • Egyedi városi térkép és interaktív városismereti séta Veszprémben az “ENriCH – Tárd fel európai kulturális örökségedet!” nemzetközi projekt keretében, Veszprém Önkormányzatának megbízásából.
 • A 2019 őszén indult, széleskörű nemzetközi partnerségben megvalósuló foRMAtion Erasmus+ projekt koordinálása, melynek keretében egy innovatív képzési modul kialakítására kerül sor, ami a kutatásmenedzserek szakmai felkészültségét segíti majd, az egyetemistákat és pályakezdő kutatásmenedzsereket egyaránt megszólítva.
 • A komplex hátrányokkal küzdő álláskeresők munkaerőpiaci integrációjának lehetőségeit vizsgáló kutatási jelentés és a módszertani útmutató, a Nemzetgazdasági Minisztérium (majd jogutódja, a Pénzügyminisztérium) megrendelésére.
 • Tanulmány a magyarországi családpolitikai eszközök gyermekvállalási döntésekre gyakorolt hatásairól, az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete megbízásából.
 • A fenntartható fejlődés és az államháztartás kölcsönhatásait vizsgáló tanulmány a Költségvetési Tanács megbízásából, a REKK Kft. közreműködésével.
 • ’Ami fontos az uniós polgároknak – társadalmi haladás mérése az európai régiókban’ c. projekt az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikáért felelős Főigazgatóság (DG Regio) megbízásából.
 • Konferenciaszervezés, országjelentés készítése a közérdekkel kapcsolatos megfontolások alkalmazásáról a magyarországi közbeszerzésekben az európai “Buying for Social Impact” projekt részeként.
 • Közgazdasági megalapozó tanulmány a szinkronszínészeti teljesítmények közös jogkezelésének bevezetéséről a Színházi Dolgozók Szakszervezetének megbízásából.
 • A horvátországi és a muravidéki magyarság demográfiai, társadalmi és gazdasági helyzetéről átfogó elemzés készítése a Külgazdasági és Külügyminisztérium megbízásából.
 • A bécsi magyar gimnázium kialakításának megalapozó vizsgálata a Külgazdasági és Külügyminisztérium megbízásából.
 • ProArt Zeneipari Jelentés 2019 készítése a MAHASZ megbízásából.
 • A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia harmadik előrehaladási jelentése elkészítésében való közreműködés.
 • A V4 Network on Entrepreneurship címen futó, a Nemzetközi Visegrád Alap által támogatott projekt elindítása, melynek célja a régió kkv szférával foglalkozó kutatóinak, intézményeinek, szervezeteinek és döntéshozóinak összekötése az elkészült adatbázis és a megrendezésre kerülő hálózatépítő események révén.

2018

 • Közreműködés Veszprém és a Balaton térség „Európa Kulturális Fővárosa 2023” győztes pályázatának kimunkálásában, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából.
 • A 2018 őszén indult iFEMPOWER elnevezésű, széles nemzetközi partnerségben megvalósuló, három éves Erasmus+ projekt koordinálása; a projekt keretében egy olyan komplex nemzetközi felsőoktatási modul kerül kidolgozásra, mely a fiatal egyetemista nőket bátorítja és készíti fel a vállalkozói létre.
 • Közreműködés konzorciumi partnerként a Regionális és Várospolitikáért felelős Főigazgatóság (DG Regio) által finanszírozott, ’Ami fontos az uniós polgároknak – társadalmi haladás mérése az európai régiókban’ c. projektben.
 • A 2018 őszén indult,széles nemzetközi partnerségben megvalósuló „ENriCH – Tárd fel európai kulturális örökségedet!” nemzetközi projekt koordinálása, mely az európai kulturális örökség újragondolásának kérdéseit járta körbe annak érdekében, hogy a résztvevő fiatalok jobban megismerjék helyi és európai kulturális örökségüket.
 • Európai fejlesztéspolitikai elemzési és értékelési projektekben való részvétel külföldi szervezetekkel partnerségben.
 • A Külgazdasági és Külügyminisztérium európai területi társulásokkal kapcsolatos tevékenységének szakmai támogatása.
 • A „Humánfejlesztés-politika Magyarországon” című gyűjteményes kötet kiadása, amely az Európai Szociális Alap (ESZA) történetét és magyarországi vonatkozásait mutatja be.
 • A közfoglalkoztatási rendszer vizsgálata a Belügyminisztérium megbízásából.
 • A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfél-kategorizálási rendszerének értékelése.
 • A Pénzügyminisztérium számára készített makrogazdasági hatásértékelő modell továbbfejlesztése.
 • Az élelmiszergazdaságban működő társadalmi vállalkozások helyi gazdasági hatásainak vizsgálata a Pénzügyminisztérium támogatásával.
 • Közreműködés Budapest 2030-ig tartó fejlesztési tervének kidolgozásában, a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja megbízásából, a CreaCity-vel és a FŐMTERV-vel konzorciumban.
 • Településképi Arculati Kézikönyv összeállítása Keszthely, Hévíz, Oroszlány és Gyöngyös városa számára. Keszthely Arculati Kézikönyvét a Lechner Tudásközpont országos jó gyakorlatnak minősítette.
 • Részvétel a Zala megyei foglalkoztatási paktumok stratégiai dokumentumainak frissítésében.
 • Közreműködés a Keszthely hazavár ifjúságot segítő támogatási programban Keszthely Város Önkormányzata megbízásából.
 • A Muravidék magyarok által lakott, kétnyelvű területének turisztikai fejlesztését célzó stratégia elkészítése.

2017

 • Keszthely város zöldinfrastruktúrahálózat-fejlesztési és -fenntartási akciótervének (ZIFFA) elkészítése.
 • A Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságtervezési Főosztályának korábban elkészített hatásértékelési modell adat- és paraméterállományának frissítése.
 • A hazai helyi esélyegyenlőségi programok elemzése az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából.
 • Közreműködés Veszprém és a Balaton régió „Európa Kulturális Fővárosa 2023” pályázatának kimunkálásában Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából.
 • Folyamatos közreműködés a Kutatók Éjszakája projekt előkészítésében és lebonyolításában.

2016

2015

2014