Rólunk

A HÉTFA közpolitikai elemzéssel, gazdaság- és társadalomkutatással, valamint terület- és városfejlesztéssel foglalkozik. A közgazdaságtan, a politikatudomány és a szociológia eredményeit arra használja, hogy jobban megértsük a magyar gazdaság és társadalom sajátosságait, és a magyar államműködés jellemzőit – ezzel célja, hogy segítse Magyarország fontosabb köz- és magánszereplőit tevékenységük minél magasabb minőségű elvégzésében. A 2009-ben alakított HÉTFA ma 25 belsős munkatárssal és 15 állandó szakértővel végzi tevékenységét.

A HÉTFA az elmúlt években számos területen halmozott fel értékes tapasztalatokat. Főbb tevékenységi területeink:

  • kormányzati és önkormányzati stratégiák kialakítása,
  • kormányzati döntések, illetve gazdasági, társadalmi témák elemzése,
  • értékelések és hatásvizsgálatok készítése,
  • a helyi döntéshozók és az érintettek közti együttműködések kialakítása,
  • szervezeti átalakítások támogatása,
  • kormányzáshoz és vállalkozásokhoz kapcsolódó nemzetközi kutatások,
  • az elemzési és kutatási eredmények közérthető bemutatása.

A Város- és Területfejlesztési Irodán keresztül a HÉTFA aktívan segíti a területi szereplőket, települési és megyei önkormányzatokat. Közreműködünk programjaik, projektjeik kialakításában illetve fejlesztésében, a koncepcióalkotástól a projektek megvalósításának menedzsmentjéig.

Nemzetközi Projektirodánkon keresztül kormányzati, önkormányzati és civil szereplőknek nyújtunk támogatást. Nemzetközi kapcsolataik fejlesztésében, nemzetközi projektjeik kidolgozásában, valamint partnerkeresésben, nyertes projektjeik megvalósításában és lebonyolításában segítünk.

Közpolitikai és Hatásvizsgálati Irodánk elemzésekkel, hatásvizsgálatokkal, stratégiaalkotással segíti a döntéshozókat és projektmegvalósítókat a szakpolitikák finomhangolásában, döntések előkészítésében, valamint az eredmények és hatások elemzésében. Irodánk a szakpolitikák széles körével foglalkozik, a vállalkozásfejlesztéstől kezdve a foglalkoztatás- és szociálpolitikán át az oktatás, a fenntarthatóság és a külhoni magyarság kérdésköréig.

2020 első negyedévében alakítottuk ki Kreatívipari Műhelyünket, ami a zene és fesztiválipar, továbbá a kreatív ágazatok fejlődését támogató elemzéseket készít.

A 2021-ben kialakított Pannónia Iroda a vidéki és külhoni magyarság életét meghatározó folyamatok megértését és javítását tűzte ki célul. Az irodában készülő területi kutatások, gazdasági és környezeti elemzések, fejlesztési anyagok és tanácsadói tevékenységek területileg a kistelepülésekre és a vidéki városokra, valamint a kelet-közép-európai régióra fókuszálnak.

A Pályázati és Projektmenedzsment Divíziónkkal az Európai Uniós és hazai pályázati források felhasználásával megvalósuló fejlesztések előkészítésében és megvalósításában segítünk partnereinknek. Tanácsadóink a beruházási tervek pályázati szempontú értékelésétől kezdve a projektek megvalósításáig, sőt a fenntartási célértékek teljesítéséig segítik a hazai vállalkozásokat, non-profit és önkormányzati szervezeteket.

A HÉTFA Kutatóintézetben régóta elkötelezettek vagyunk, hogy a kutatásaink és az elemzéseink során napvilágra kerülő eredményeket a közvélemény számára elérhetővé tegyük, azokkal párbeszédet kezdeményezzünk. Fontosnak tarjuk, hogy a magyar társadalom és gazdaság működéséről, folyamatairól több szó essen a közbeszédben. 2015 májusa és 2018 novembere között a HÉTFA jelentette meg az Összkép online magazint, melynek elindulására és sikerei büszkék vagyunk.

A HÉTFA szakértői elkötelezettek, hogy tudásukkal támogassák a közügyek és a gazdaság döntéshozóit és döntés-előkészítőit mind országos, mind pedig helyi ügyekben. A HÉTFA ehhez a korábban elvégzett munkák tapasztalatát, széleskörű, számos szakterületet átfogó szakértői bázisát és elkötelezettségét tudja felajánlani.

Szakmai partnereink között tudhatjuk a Miniszterelnökséget, az Emberi Erőforrások Minisztériumát, a Nemzetgazdasági Minisztériumot, a Gazdasági Versenyhivatalt és számos más központi kormányzati szervet. Rendszeresen részt veszünk európai szakmai együttműködésekben és széleskörű kapcsolatrendszert építettünk ki a Kárpát-medencében és a tágabb régióban.

Minden kérdést, érdeklődést, megkeresést örömmel fogadunk: info@hetfa.hu

További információért kövesse a Facebook, Twitter és LinkedIn oldalainkat és iratkozzon fel hírlevelünkre.