A lakossági adminisztratív terhekre vonatkozó külföldi felmérések tapasztalatai – HÉTFA Szakmai Háttér VIII.

A HÉTFA Kutatóintézet Jó Kormányzás Kutatási Programjának keretében elkészült Radnai Rita tanulmánya, ami a lakossági adminisztratív terhek mértékét vizsgáló külföldi felmérések módszertanát mutatja be. Az anyag az egyes országok által alkalmazott módszertanokat...

HÉTFA Műhelytanulmány VII. A foglalkoztatással kapcsolatos adminisztratív terhek

Az Európai Unió országaival összehasonlítva a magyar foglalkoztatási helyzetet a munkakínálati oldalon jelentős elmaradás jellemzi, amely az inaktívak magas arányában ölt testet, emellett a munkakereslet viszonylag nagy elmaradást mutat. Kutatásunkban a...