Szerző: HÉTFA Elemző Központ

Megjelenés éve: 2014

Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzata

A Szociális Városrehabilitációról szóló tanulmány ezen a linken érhető el

Absztrakt:

Az európai uniós kohéziós politikát 2014-től megerősített eredményelvárások jellemzik, ami – különösen a szociális városrehabilitáció területén – megkívánja a beavatkozások erőteljesebb fókuszálását, illetve az egymással összefüggő problémák hathatós megoldása érdekében az integrált megközelítés alkalmazását. Ezt segíti elő az Integrált Területi Beruházás (ITB) elnevezésű új végrehajtási eszköz, amely lehetőséget nyújt területi stratégiák átfogó, kiszámítható és rugalmasabb keretek között történő megvalósítására, egyben megengedi a stratégia végrehajtását szolgáló projektek több prioritás vagy akár operatív program terhére történő finanszírozását. A szociális városrehabilitációs projekteket a kerületek tervezik és valósítják meg. A projektek kidolgozását egységes tervezési útmutató segíti, amely tartalmaz egy jóváhagyott beavatkozás-listát, valamint iránymutatásokat fogalmaz meg a kerületi önkormányzatok által kidolgozandó, a beavatkozások megalapozását, alátámasztását biztosító helyzetelemzéshez, illetve a projekt további elemeinek kidolgozásához.