A HÉTFA vezetésével megvalósuló Lost Millennials projekt Lost and Found: Reimagining Europe’s Employment Policies” című zárókonferenciájára november 28-án került sor Brüsszelben. A konferencia lehetőséget teremtett döntéshozók, kutatók és gyakorlati szakemberek számára, hogy fontos, a 25 és 30 év közötti NEET (nem dolgozó, nem tanuló) fiatalokat érintő foglalkoztatáspolitikai kérdéseket vitassanak meg.

Lost Millennials projekt Izland, Liechtenstein és Norvégia támogatásával, az EGT és Norvég Alapok Ifjúsági Foglalkoztatási Alap (The project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment) finanszírozásával valósul meg. A projekt fő célja, hogy növelje a foglalkoztatási kezdeményezések hatásaira vonatkozó ismereteket, és ezzel hozzájáruljon a 25 év feletti NEET fiatalok sikeres munkaerőpiaci integrációjához.

A konferencia fő célja a kutatási eredmények bemutatása és az EU-szintű politikai ajánlások ismertetése mellett a 25 év feletti NEET fiatalokat leginkább érintő problémák és az őket érintő kezdeményezések értékelésével kapcsolatos kihívások és jó gyakorlatok megvitatása volt.

A hazai zárórendezvényre januárban kerül sor. Bővebb információ: lm.leadpartner@hetfa.hu

The project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway, through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.