2021-ben indult el a PROFEEDBACK (PlatfoRm OF policy Evaluation community for improvED EU policies and Better ACKnowledgement) elnevezésű COST (European Cooperation in Science and Technology) Akció a HÉTFA vezetésével. Az Akció célja, hogy elősegítse a programértékelési közösség uniós szintű hálózatépítését és a szakpolitikák értékelésével kapcsolatos tudásmegosztást erősítendő, valamint az értékeléseknek a szakpolitikai döntéshozatal hatékonyságát javító szerepét.

A PROFEEDBACK projekt keretében félévente egy-egy konferencián vitatják meg a különböző európai országokból, egyetemekről, kutatóközpontokról és tanácsadó szervezetektől jött kutatók és politikai szakértők valamely értékelési szempontból releváns témát, szakpolitikát, összegyűjtve és megvitatva mindazon empirikus, elméleti és módszertani tapasztalatokat, amelyek jól mutatják, hogy a programértékelések miként tudták és tudják segíteni az adott jelenségre adott hatékony szakpolitikai válaszok megszületését.

2023. május 18-19. között megrendeztük a harmadik PROFEEDBACK konferenciát Pozsonyban, melynek témája ezúttal a vidékfejlesztési, területfejlesztési és városfejlesztési szakpolitikák értékelése volt. A konferenciát hibrid formában szerveztük meg, ami lehetővé tette az online csatlakozást is. Több mint 100 résztvevő vett részt a konferencián, amely lehetőséget biztosított a tudáscserére és a szakmai párbeszédre.

Az első napot Balás Gábor, a HÉTFA ügyvezetője és a PROFEEDBACK COST Akció vezetője nyitotta meg köszöntő beszédével, amelyet Marek Radvanský, a Szlovák Tudmányos Akadémia munkatársának előadása követett. Ezután a résztvevők három párhuzamos szekció közül választhattak, melyek mind egy-egy témakört jártak körül a vidékfejlesztési, területfejlesztési és városfejlesztési szakpolitikák értékelése területén. A második napon a PROFEEDBACK COST Akció munkacsoport és menedzsment üléseire került sor. Az ülések fontos elemei az Akciónak, hiszen ezen alkalmakon a PROFEEDBACK Akció tagjai munkacsoportokban vitatnak saját módszertani területükhöz kapcsolódó szakmai kérdéseket és a menedzsment testület (Management Committee) tagjai itt döntenek a program során megvalósuló egyéb tevékenységek kereteiről.

A visszajelzések alapján a két napos rendezvény sikerrel zárult. A következő PROFEEDBACK konferenciára 2023. október 9-10. között kerül sor Belgrádban. A belgrádi konferencia témája a klímaváltozáshoz és fenntarthatósághoz köthető szakpolitikák értékelése lesz.

További információ a PROFEEDBACK COST Akcióról itt érhető el.

A jelentkezés részletei a következő PROFEEDBACK konferenciára itt érhető el.