A HÉTFA Műhely legutóbbi alkalmának előadója Mike Károly közgazdász volt. A Hétfa tudományos főmunkatársa, a Corvinus Egyetem adjunktusa “Merre vezessen a magyar kapitalizmus útja” címmel tartott előadást. Ebben Ronald Coase gondolatai nyomán arról beszélt, hogy milyen gazdasági rend kialakulásának van realitása hazánkban.

Coase szerint a kapitalizmus működésében legalább akkora szerepe van az emberek együttműködésének, mint a versenynek. Egy jól működő intézményrendszer feladata az együttműködés költségeinek csökkentése. Ebben három alapintézmény játszhat szerepet:

  • A szerződések kikényszeríthetőségét és a tulajdonjogot körülbástyázó garanciákat a polgári jog biztosítja.
  • A politikai intézmények kiszámítható szabályokkal csökkenthetik az együttműködések költségeit.
  • Ehhez járulnak hozzá a “jog alatti szabályok” is, amelyek általában a szereplők kooperációja során, organikus módon alakulnak ki.

Karcsi_műhely_small

Mike Károly hangsúlyozta, ezen ismereteink ellenére két okból is óvatosnak kell lennünk, mikor arról gondolkodunk, a kapitalizmus mely formája volna kívánatos hazánkban. A kapitalizmus sűrűn szövött intézményi rend, a működéséről szóló ismereteink töredékesek. Emiatt a piacgazdaság racionális megtervezésének lehetősége kétséges. Ismereteink korlátait belátva, a bizonytalansággal számolva célszerű a gazdaság elemzéséhez, a gazdaság működésének formálásához hozzá látni.

A máshol bevált gyakorlatok és intézmények lemásolása helyett három irány javasolható a gazdasági rend átalakításával szembesülő államok számára:

  • Elinor Ostrom szerint gazdasági intézményeket a környezet helyhez és időhöz kötött sajátosságainak figyelembevételével, kísérletező módon lehet kialakítani.
  • A sikerhez az is elengedhetetlen, hogy az intézmények ösztönözzék a szereplőket a játékszabályok betartására.
  • Mindezek feltétele a kapcsolatok stabilitása, mert így a résztvevők számára hosszú távon jobban megéri a kooperáció, mint a szabályok áthágása a másik fél kárára.

Az előadás alapjául szolgáló HÉTFA Műhelytanulmány ide kattintva érhető el.