Tudományos tevékenység

A HÉTFA tudományos tevékenysége a magyar gazdaság és társadalom mélyebb megértésére, a közviszonyok jobbításáért dolgozók számára hasznos elemzési eszközök kidolgozására fókuszál.

Kutatóink munkája elsősorban a kvantitatív elemzések, az intézményi közgazdaságtan, a makroökonómia, a gazdaságszociológia, a közösségi gazdaságtan, az urbanisztika és a földrajz megközelítéseire támaszkodik.

Tudományos tevékenységünk sokrétű, abban a következő témák kapják a legnagyobb hangsúlyt:

  • Ökonometriai elemezések
  • A vállalkozások működésének, együttműködéseinek, prosperitásának elemzése
  • A magyar városok, térségek, illetve a térszerkezet társadalmi és gazdasági elemzése
  • A külhoni magyar gazdaság és társadalom elemzése
  • Makromodellezés

Intézetünk tíz kollégája rendelkezik doktori fokozattal, négyen doktoranduszok, sok további elemzőnk publikál tudományos folyóiratokban. A HÉTFA az elmúlt években több OTKA-kutatást bonyolított le, rendszeresen veszünk részt a Horizont 2020 keretében folyó projektekben.

Tudományos munkánk fontos fóruma a Hétfa Műhelytanulmányok, ennek keretében 2009 óta adunk közre tudományos elemzéseket.

Intézetünk számára fontos a társadalomtudomány eredményeinek és társadalmi jelentőségének képviselete. A Kutatók Éjszakája egyik fő szervezője vagyunk. Rendszeresen hívunk meg kutatókat a HÉTFA Műhelybe előadást tartani, emellett magazinunkban, az Összképben is folyamatosan jelennek meg cikkek társadalomtudományos témákban.

Képzési tevékenységünk leghangsúlyosabb eleme, hogy kutatóink rendszeresen tanítanak vezető magyar egyetemeken, azokhoz kötődő szakkollégiumokban. Emellett szívesen vállalkozunk képzések szervezésére, tananyagok készítésére. Legjelentősebb ilyen projektünk a kormányzati középvezetőknek szervezett hatásvizsgálati képzés volt

Kutatási tevékenységünkhöz a már említett tudományos programokon kívül komoly támogatást kaptunk a PADA Alapítványtól, valamint a Gazdasági Versenyhivataltól.

Linkek:

További tevékenységek: