További tevékenységek

Hatásvizsgálat

A hatásvizsgálat régóta fontos témakör a HÉTFA életében. Kutatóintézetünk komoly tapasztalattal rendelkezik projektek előzetes és utólagos értékelésében. Szakmai segítséget nyújtunk hatásvizsgálatok készítéséhez, korábban megvalósított programok utólagos értékeléséhez, elkészült fejlesztések hatásainak elemzéséhez; valamint tervezett beruházások, fejlesztések előzetes értékeléséhez, hatásaik becsléséhez.

A HÉTFA hisz abban, hogy döntéseink hatékonyabbak és jobbak lesznek, ha megismerjük a korábbi programok működését, megértjük a programokban résztvevők döntései mögött álló ösztönzőket, és az azokat befolyásoló intézményeket.

A HÉTFA kutatásaival és oktatási, képzési tevékenységével is ezt a célt szolgálja. 2013-ban a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megbízásából hatásvizsgálati tananyagot dolgoztunk ki és képzést szervezett a kormányzat hatásvizsgálattal foglalkozó középvezetői számára. Műhelytanulmányainkban is fontosnak tartjuk a hatásvizsgálati módszertanok szélesebb körű megismertetését és a magyar intézmények működésével kapcsolatos tudás bővítését.

Tovább hatásvizsgálati munkáinkhoz

Tovább hatásvizsgálati képzésünkhöz

HÉTFA Műhely

A HÉTFA Műhely a Kutatóintézet belső szakmai programsorozata, melynek célja a friss és színvonalas társadalomtudományi eredmények bemutatása és megvitatása.

Tovább

HÉTFA műhelytanulmányok 

A HÉTFA ambíciója, hogy a munkája során felhalmozódó tudást Magyarországról tudományos formában is közreadja. E törekvéshez kapcsolódóan indítottuk a HÉTFA Műhelytanulmány-sorozatot, melynek keretében a HÉTFA Kutatóintézetnél folyó kutatásokból és a HÉTFA szakértőinek szakterületeinek témáiban készültek publikációk. A tanulmányok bemutatására és az eredmények megvitatására 2015-ben és 2016-ban is műhelykonferenciát szerveztünk. Továbbá a HÉTFA szakmai hagyományainak megfelelően a tanulmányok a Kutatóintézet belső szakmai programsorozata, a Műhely keretében is ismertetésre kerültek.

Tovább

(2015-ben és 2016-ban a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány támogatásával valósulhattak meg a munkák.)

Makromodell

A kutatóintézetben 2014-ben indult a makroökonómiai modellezési tevékenység, melynek célja egy ágazati bontást tartalmazó reálgazdasági modell kialakítása volt, amelynek segítségével különböző eseményeknek a GDP-re és a foglalkoztatásra gyakorolt hatásainak a számszerűsítése válik lehetővé.

A folyamatos modellezés és modellfejlesztési tevékenység eredményekét mára számos alkalmazásra került sor, a modell leggyakoribb alkalmazási területei a fejlesztéspolitikai támogatások makrogazdasági hatásainak elemzése és egyes ágazatokban folyó ágazati fejlesztések, beruházások, kapacitásbővítések makrogazdasági hatásainak a számszerűsítése. A Hétfa-CGE modell fejlesztését Major Klára, a HÉTFA kutatási igazgatója vezeti, akivel az Összkép magazin készített interjút a hatásvizsgálat és előrejelzés témakörében.

Tovább