Tanulmány

Megjelent a „Kívánj tizet” című kötet a HÉTFA szakértőinek hozzájárulásával

Megjelent a „Kívánj tizet” című kötet a HÉTFA szakértőinek hozzájárulásával

Megjelent „Kívánj tizet” című kötet melynek célja, hogy a fiatalok által a legégetőbb tíz probléma kontextusát megrajzolja, tudományos igénnyel részleteiben megvizsgálja és támpontokat nyújtson a területért felelős döntéshozóknak. A kötet további célja a Nemzeti Ifjúsági Tanács szakmai hátterének gazdagítása, az ifjúságról szóló diskurzus fenntartása és alakítása.

A magyarországi fiatalok megismerésének 20 éve biztos forrása a nagymintás ifjúságkutatás. A kérdőíves adatfelvételre épülő kutatás a 15–29 éves magyarországi fiatalokat vizsgálta 8000 fős minta alkalmazásával 2000 óta minden negyedik évben. Az utolsó adatfelvételre 2020-ban került sor. Minden adatfelvételt követően jelentések és tanulmányok sora igyekszik részletes képet rajzolni az ifjúságról, amelyhez a kezdetek óta hozzátartozik az ifjúság problématérképének megrajzolása, amely a fiatalok által nemzedékükre vonatkozó problémákon alapul.

A „Kívánj tizet” kötetben 10 tanulmány olvasható, melyek egységesen és tudományos megközelítést alkalmazva boncolgatják a különböző észlelt problémákat. A fejezetek szerzői feltárják a jelenlegi helyzetképet, valamint hazai és nemzetközi kontextusba ágyazva határoznak meg jövőre vonatkozó várakozásokat, tendenciákat. Az egyes tanulmányok nem feltétlenül csak a nagymintás kutatás adataira támaszkodnak, ugyanakkor empirikus megközelítéssel élnek és megalapozott tudományos igényességgel készültek.

A HÉTFA szakértői, Bördős Katalin és Koltai Luca, a magyar fiatalok munkaerőpiaci helyzetéről szóló fejezet szerzői. A fejezetben a nagymintás ifjúságkutatás adatain túl többek között a Lost Millennials (Transznacionális kutatási hálózat a 25 év feletti NEET fiatalokat célzó kezdeményezések értékelésére) projektben és a más korábbi projektekben szerzett tapasztalataikra építenek.

A kötet bemutatót a Mathias Corvinus Collegium – MCC és az Ifjúságkutató Intézet szervezte. A rendezvényen Koltai Luca (elemzési igazgató, HÉTFA), Kocsis János Balázs (egyetemi docens, BCE, BME; alelnök Magyar Urbanisztikai Társaság) és Pillók Péter (tanszékvezető egyetemi docens, PPKE; igazgató, Századvég Társadalomtudományi Kutatócsoport) beszélgetett a fiatalok nehézségeiről és a kötet tartalmáról. Majd Nagy-Vargha Zsófia (fiatalokért felelős helyettes-államtitkár, KIM) Kovács Péter (elnök, Nemzeti Ifjúsági Tanács) és Kiss-Kozma Georgina (kutató, Ifjúságkutató Intézet) beszélgettek arról, hogy hogyan oldhatók meg ezek a problémák.

A kötet ezen a linken letölthető.

A kötetbemutató esemény itt érhető el.

The Lost Millennials project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Doing Business in the Balkans

KKV-politika

Szerző: Balás Gábor – Bognár Fruzsina – Borbás Gabriella – Csite András – Mike Károly

Kiadás éve: 2011 bővebben…