Pannónia Iroda

A HÉTFA Pannónia Iroda a vidéki és külhoni magyarság életét meghatározó folyamatok megértését és javítását tűzte ki célul. A Pannónia Irodában készülő területi kutatások, gazdasági és környezeti elemzések, fejlesztési anyagok és tanácsadói tevékenységek területileg a kistelepülésekre és a vidéki városokra, valamint a kelet-közép-európai régióra fókuszálnak.

Az iroda munkatársai változatos szakmai hátterük (közgazdász, területfejlesztő geográfus, környezetmérnök, szociológus) mellett jelentős helyismerettel rendelkeznek a Kárpát-medence egyes térségeiben. Ezek a tapasztalatok segítik, hogy munkáink során reálisan láthassuk és láttathassuk a valós folyamatokat és mozgatórugókat. A külhoni magyarság megmaradásának és gyarapodásának ügyeit a HÉTFA évtizedek óta nyomon követi és vizsgálja, kutatási tevékenységeink között az utóbbi évek során növekvő hangsúlyt kapva.

A vidéki területfejlesztési tevékenységeink során a Zala és Fejér megyei önkormányzatokkal, a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökséggel, illetve több kisebb és nagyobb települési önkormányzattal dolgoztunk már sikerrel együtt. A külhoni projektek megbízói között említhetjük a Miniszterelnökséget, a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséget és Hargita Megye Tanácsát.

A HÉTFA Pannónia Iroda munkáját Fazekas Gergely irányítja. Minden kérdést, érdeklődést, megkeresést örömmel fogadunk: fazekasgergely@hetfa.hu

 

 Referencia munkák

 

  • Részvétel a Zala megyei foglalkoztatási paktumok stratégiai dokumentumainak elkészítésében és frissítésében (2016-2020)
  • Közreműködés Zala megye területfejlesztési dokumentumainak elkészítésében (2014-2020 és 2021-2027-es tervezési időszak)
  • A Muravidék magyarok által lakott, kétnyelvű területének turisztikai fejlesztését célzó stratégia elkészítése (2018)
  • Közreműködés a Muravidék gazdaságfejlesztési stratégiájának elkészítésében
  • A horvátországi és a muravidéki magyarság demográfiai, társadalmi és gazdasági helyzetéről átfogó elemzés készítése a Külgazdasági és Külügyminisztérium megbízásából (2019)
  • Közreműködés a Keszthely hazavár ifjúságot segítő támogatási programban Keszthely Város Önkormányzata megbízásából (2018)
  • A bécsi magyar gimnázium kialakításának megalapozó vizsgálata a Külgazdasági és Külügyminisztérium megbízásából. (2019)
  • A magyarság által lakott Kárpát-medencei térségek gazdasági helyzetének alakulása a nemzetpolitika megújulásának évtizedében 2010-2020 (2020)
A HÉTFA tudományos főmunkatársának vezetése mellett jelent meg tanulmány a Kisebbségi Szemle 2021/3 számában

A HÉTFA tudományos főmunkatársának vezetése mellett jelent meg tanulmány a Kisebbségi Szemle 2021/3 számában

A HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ tudományos főmunkatársa, Lőcsei Hajnalka vezetése mellett számos kutató bevonásával készült elemzés "Területi növekedési pályák a Kárpát-medencében a 2010-es években" címmel. A tanulmány eredményeit 2 részes cikkben közli a...

Az élelmiszer-gazdaság területén működő társadalmi vállalkozások hatása a helyi munkaerőpiacra és gazdaságra

Az élelmiszer-gazdaság területén működő társadalmi vállalkozások hatása a helyi munkaerőpiacra és gazdaságra

Szerzők: Koltai Luca – Rácz Katalin – Bördős Katalin – Hamza Eszter – Király Gábor – Németh Nándor – Szabó Dorottya – Ruszkai Zsolt Közreműködött: Balás Gábor, Békés Judit, Csite András, Geambasu Réka, Herczeg Bálint, Jakab Gábor, Kabai Gergely, Nyiri Benedek Márton...

Zegikon Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiája 2016-2020

Zegikon Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiája 2016-2020

Szerzők: Csite András – Iváncsics Vera – Szendrei Zsolt Megjelenés éve: 2016 Megbízó: Zalaegerszeg Város Önkormányzata Absztrakt: Zalaegerszeg városában 2016. május 25-én alakult a ZEGIKON Helyi Közösség, melynek célja, hogy egy élhetőbb város kialakítása érdekében...

Közép-Európa Gyógyászati és Rekreációs Központja Koncepcióvázlat egy komplex térségi fejlesztési program kidolgozásához

Közép-Európa Gyógyászati és Rekreációs Központja Koncepcióvázlat egy komplex térségi fejlesztési program kidolgozásához

Szerző: Csite András Megjelenés éve: 2014 Mimeo Az előadás ezen a linken érhető el A koncepcióvázlat röviden bemutatja a térséget és annak helyzetét, felveti a kérdést, hogy a térségbeli települések és vállalkozások együtt vagy külön-külön tudnak több fejlesztési...

Keszthely-Sármellék ipari szolgáltató övezet fejlesztése – előzetes megvalósı́thatóági tanulmány

Keszthely-Sármellék ipari szolgáltató övezet fejlesztése – előzetes megvalósı́thatóági tanulmány

Szerző: Csite András – Czaller László – Mike Friderika Megjelenés éve: 2013 Megbízó: Zala Megye Önkormányzata A tanulmány ezen a linken érhető el Absztrakt: Jelen előzetes megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott projekt általános célja a térség, a régió...

Ökoturisztikai fejlesztések a Hévízi-csatorna mentén – előzetes megvalósíthatósági tanulmány

Ökoturisztikai fejlesztések a Hévízi-csatorna mentén – előzetes megvalósíthatósági tanulmány

Szerző: Csite András – Czaller László – Mike Friderika Megjelenés éve: 2013 Megbízó: Zala Megye Önkormányzata A tanulmány ezen a linken érhető el Absztrakt: A Hévízi-tó a körülölelő láp- és mocsárvilággal szerves egységet képez, amely egyedülálló és sajátos...