Klímapolitikai és Fenntarthatósági Műhely

A HÉTFA Klímapolitikai és Fenntarthatósági Műhelye a fenntartható fejlődéssel kapcsolatba hozható társadalmi-gazdasági elemzések készítésével, valamint ehhez kapcsolódó szakpolitikai tanácsadással foglalkozik. Munkánk során a fenntarthatóságot a lehető legtágabb dimenzióban – a természeti erőforrások védelmén felül annak emberi életminőségre, valamint gazdaságra gyakorolt hatásai alapján – vizsgáljuk és értelmezzük.  Legfontosabb küldetésünknek azt tekintjük, hogy ezt a szemléletet a szakpolitikai döntéshozatali folyamatokban is meghonosítsuk.

Az elmúlt években elkészült munkáink is ezt a megközelítést tükrözik. Több alkalommal is elkészíthettük már Magyarország Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiájának Monitoring Jelentését, tanulmányt készítettünk a Költségvetési Tanács megbízásából a levegőminőség javításának költségvetési hasznairól, társadalmi-gazdasági hatásairól. Fontos szakmai partnerünk a European Climate Foundation: a koronavírus-járvány kezdetén megbízásukból javaslatcsomagot állítottunk össze a járvány gazdasági hatásait enyhítő intézkedések fenntarthatósági célokkal összhangban történő kialakításához; 2020 végén pedig a következő uniós fejlesztési időszak kohéziós politikájával kapcsolatban fogalmaztunk meg javaslatokat annak érdekében, hogy azok minél hatékonyabban szolgálják az uniós és nemzeti szintű klímapolitikai célok megvalósulását. 2021-ben a Habitat for Humanity Magyarország megbízásából, a HÉTFA CGE modelljének segítségével megbecsültük egy képzeletbeli, a hazai lakóépületállomány energiahatékonyságának javítását célzó felújítási program makrogazdasági hatásait, valamint költség-haszon elemzés segítségével számos egyéb egészségügyi és gazdasági hatást számszerűsítettünk. 2021 októberében elnyertük a Kék Bolygó Alapítvány által meghirdetett, “Integrált előzetes fenntarthatósági vizsgálati módszertan és közgazdasági, pénzügyi szakemberképzést elősegítő, ismeretterjesztési célú oktatási anyag kidolgozása” tárgyú közbeszerzési felhívást.

A jövőben is szívesen vállaljuk a fejlesztéspolitika és fenntarthatóság kapcsolatát vizsgáló elemzések, döntéselőkészítést támogató kutatások és elemzések elkészítését, menedzselését. Minden kérdést, érdeklődést, megkeresést örömmel fogadunk: klimamuhely@hetfa.hu

 

Keszthelyi Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv

Keszthelyi Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv

Szerzők: Csite András – Iváncsics Vera – Obertik József Megjelenés éve: 2017 Megbízó: Keszthely Város Önkormányzata A tanulmány ezen a linken érhető el Absztrakt: Keszthely városa kiváló környezeti adottságokkal rendelkezik: területének 75%-a az Országos Ökológiai...

Dunavarsányi Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció

Dunavarsányi Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció

Szerző: HÉTFA Elemző Központ – Urbanitás Kft. – Szent István Egyetem, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék Megjelenés éve: 2017 Megbízó: Dunavarsány Város Önkormányzata Az Integrált Településfejlesztési Stratégia ezen a linken érhető el Az Integrált...

Millenáris Széllkapu előzetes hatásvizsgálata és költség-haszon elemzése

Millenáris Széllkapu előzetes hatásvizsgálata és költség-haszon elemzése

Szerzők: Dr. Csite András – Balás Gábor – Szendrei Zsolt – Iváncsics Vera – Obertik József Megjelenés éve: 2016 Megbízó: Millenáris Széllkapu Nonprofit Kft. A hatásvizsgálat ezen a linken érhető el. Absztrakt: A Millenáris Széllkapu integrált zöldfelület-fejlesztési...

Zegikon Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiája 2016-2020

Zegikon Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiája 2016-2020

Szerzők: Csite András – Iváncsics Vera – Szendrei Zsolt Megjelenés éve: 2016 Megbízó: Zalaegerszeg Város Önkormányzata Absztrakt: Zalaegerszeg városában 2016. május 25-én alakult a ZEGIKON Helyi Közösség, melynek célja, hogy egy élhetőbb város kialakítása érdekében...

Lenti Gyógyhelyfejlesztési Stratégia

Lenti Gyógyhelyfejlesztési Stratégia

Szerző: HÉTFA Elemző Központ Megjelenés éve: 2016 Megbízó: Lenti Város Önkormányzata A tanulmány ezen a linken érhető el Absztrakt: Lenti Gyógyhely fejlesztési stratégiájának célja, hogy Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark az azt körülvevő déli városrészi...

Lenti zöldváros kialakítása – Előzetes Megvalósíthatósági Hatástanulmány

Lenti zöldváros kialakítása – Előzetes Megvalósíthatósági Hatástanulmány

Szerző: HÉTFA Elemző Központ Megjelenés éve: 2016 Megbízó: Lenti Város Önkormányzata A tanulmány ezen a linken érhető el Az Igényfelmérési és Kihasználtsági Terv ezen a linken érhető el Absztrakt: Lenti zöld város kialakítása integrált településfejlesztési...

Duna menti területek összehangolt fejlesztése – Tematikus Fejlesztési Program

Duna menti területek összehangolt fejlesztése – Tematikus Fejlesztési Program

Szerző: HÉTFA Elemző Központ Megjelenés éve: 2014 Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzata A Duna menti területek összehangolt fejlesztéséről szóló tanulmány ezen a linken érhető el Absztrakt: A főváros stratégiai fejlesztési irányait meghatározó Budapest 2030 Hosszú...