Klímapolitikai és Fenntarthatósági Műhely

A HÉTFA Klímapolitikai és Fenntarthatósági Műhelye a fenntartható fejlődéssel kapcsolatba hozható társadalmi-gazdasági elemzések készítésével, valamint ehhez kapcsolódó szakpolitikai tanácsadással foglalkozik. Munkánk során a fenntarthatóságot a lehető legtágabb dimenzióban – a természeti erőforrások védelmén felül annak emberi életminőségre, valamint gazdaságra gyakorolt hatásai alapján – vizsgáljuk és értelmezzük.  Legfontosabb küldetésünknek azt tekintjük, hogy ezt a szemléletet a szakpolitikai döntéshozatali folyamatokban is meghonosítsuk.

Az elmúlt években elkészült munkáink is ezt a megközelítést tükrözik. Több alkalommal is elkészíthettük már Magyarország Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiájának Monitoring Jelentését, tanulmányt készítettünk a Költségvetési Tanács megbízásából a levegőminőség javításának költségvetési hasznairól, társadalmi-gazdasági hatásairól. Fontos szakmai partnerünk a European Climate Foundation: a koronavírus-járvány kezdetén megbízásukból javaslatcsomagot állítottunk össze a járvány gazdasági hatásait enyhítő intézkedések fenntarthatósági célokkal összhangban történő kialakításához; 2020 végén pedig a következő uniós fejlesztési időszak kohéziós politikájával kapcsolatban fogalmaztunk meg javaslatokat annak érdekében, hogy azok minél hatékonyabban szolgálják az uniós és nemzeti szintű klímapolitikai célok megvalósulását. 2021-ben a Habitat for Humanity Magyarország megbízásából, a HÉTFA CGE modelljének segítségével megbecsültük egy képzeletbeli, a hazai lakóépületállomány energiahatékonyságának javítását célzó felújítási program makrogazdasági hatásait, valamint költség-haszon elemzés segítségével számos egyéb egészségügyi és gazdasági hatást számszerűsítettünk. 2021 októberében elnyertük a Kék Bolygó Alapítvány által meghirdetett, “Integrált előzetes fenntarthatósági vizsgálati módszertan és közgazdasági, pénzügyi szakemberképzést elősegítő, ismeretterjesztési célú oktatási anyag kidolgozása” tárgyú közbeszerzési felhívást.

A jövőben is szívesen vállaljuk a fejlesztéspolitika és fenntarthatóság kapcsolatát vizsgáló elemzések, döntéselőkészítést támogató kutatások és elemzések elkészítését, menedzselését. Minden kérdést, érdeklődést, megkeresést örömmel fogadunk: klimamuhely@hetfa.hu

 

A HÉTFA Klímapolitikai és Fenntarthatósági Műhelye koordinálja a LIFE LOGOS 4 WATERS keretében megvalósuló közösségi döntéshozatal folyamatát

A HÉTFA Klímapolitikai és Fenntarthatósági Műhelye koordinálja a LIFE LOGOS 4 WATERS keretében megvalósuló közösségi döntéshozatal folyamatát

A LIFE LOGOS 4 WATERS projekt célja helyi önkormányzatok éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási és koordinációs képességeinek megerősítése, illetve a témához kapcsolódó pályázati (hazai és közvetlen EU-s) források lehívásának és hatékony felhasználásának támogatása,...

Patriotizmus és fenntarthatóság: gondolatok és javaslatok egy innovatív magyar környezetpolitika kialakításához

Patriotizmus és fenntarthatóság: gondolatok és javaslatok egy innovatív magyar környezetpolitika kialakításához

Az European Climate Foundation támogatásával kidolgozott téziseinkkel egy patrióta magyar környezetpolitika kialakításához igyekszünk hozzájárulni. A patrióta, pragmatikus természet- és éghajlatvédelmi politika jellegzetessége, hogy a gazdasági fejlődést, az...

A HÉTFA szakértői is közreműködtek a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 4. Előrehaladási Jelentésének elkészítésében

A HÉTFA szakértői is közreműködtek a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 4. Előrehaladási Jelentésének elkészítésében

2021. december 9-én a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT) elfogadta a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításáról szóló negyedik Előrehaladási Jelentést. A Jelentés a HÉTFA által készített Monitoring Kézikönyv iránymutatásával készült,...

A HÉTFA szakértői is közreműködtek a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 4. Előrehaladási Jelentésének elkészítésében

A 2021–2027-es kohéziós politika és a klímavédelmi célok Magyarországon

Szerzők: Balás Gábor – Bartus Gábor – Csite András – Jakab Gábor – Tóth Kinga – Varjú Viktor – Varró András Megjelenés éve: 2021 Megbízó: European Climate Foundation A tanulmány ezen a linken érhető el. A tanulmány rövid összefoglalója (7 oldal) ezen a linken érhető...

A HÉTFA elemzései a járványügyi válság gazdasági és társadalmi hatásairól

A HÉTFA elemzései a járványügyi válság gazdasági és társadalmi hatásairól

A HÉTFA szakértői 2020 márciusa óta folyamatosan elemzik a koronavírus járvány gazdasági és társadalmi hatásait. Összesítésünk eddigi munkáinkból: Koronavírus: íme a térkép, így terjed a járvány Közép-Európában (Portfolio, 2021. február 11.)  A járvány terjedésének...

Keszthelyi Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv

Keszthelyi Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv

Szerzők: Csite András – Iváncsics Vera – Obertik József Megjelenés éve: 2017 Megbízó: Keszthely Város Önkormányzata Absztrakt: Keszthely városa kiváló környezeti adottságokkal rendelkezik: területének 75%-a az Országos Ökológiai Hálózathoz tartozik, a Balaton mellett...

Dunavarsányi Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció

Dunavarsányi Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció

Szerző: HÉTFA Elemző Központ – Urbanitás Kft. – Szent István Egyetem, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék Megjelenés éve: 2017 Megbízó: Dunavarsány Város Önkormányzata Az Integrált Településfejlesztési Stratégia ezen a linken érhető el Az Integrált...

Millenáris Széllkapu előzetes hatásvizsgálata és költség-haszon elemzése

Millenáris Széllkapu előzetes hatásvizsgálata és költség-haszon elemzése

Szerzők: Dr. Csite András – Balás Gábor – Szendrei Zsolt – Iváncsics Vera – Obertik József Megjelenés éve: 2016 Megbízó: Millenáris Széllkapu Nonprofit Kft. A hatásvizsgálat ezen a linken érhető el. Absztrakt: A Millenáris Széllkapu integrált zöldfelület-fejlesztési...

Zegikon Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiája 2016-2020

Zegikon Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiája 2016-2020

Szerzők: Csite András – Iváncsics Vera – Szendrei Zsolt Megjelenés éve: 2016 Megbízó: Zalaegerszeg Város Önkormányzata Absztrakt: Zalaegerszeg városában 2016. május 25-én alakult a ZEGIKON Helyi Közösség, melynek célja, hogy egy élhetőbb város kialakítása érdekében...