Válogatás munkáinkból

A Fejlesztéspolitika Alapkérdései (2009)

A Gazdasági és Szociális Tanács megrendelésére készített tanulmányunkban – a források felhasználásának eredményességére és hasznosságára, valamint a fejlesztéseknek az ágazati politikákkal való összhangjára fókuszálva – áttekintettük a Kohéziós és Strukturális alapok felhasználásának tanulságait. A munka során összefoglaltuk a legfontosabb elemzések és értékelések eredményeit, a sajtóban megjelenő vitákat. Elemeztük a témával kapcsolatos közvélemény-kutatási adatokat és a támogatási rendszer monitoring adatait is.