Válogatás munkáinkból

Cohesion Policy Evaluation in Hungary (2009)

A Lengyel Regionális Fejlesztési Minisztérium koordinálta projekt a visegrádi országok értékelési gyakorlatát tekintette át. Az általunk készített magyar esettanulmány a hazai étkelési rendszer kiépülésének történetét, intézményi hátterét, főbb eredményeit, hiányosságait és kihívásait tekinti át.