Előadás

Munkatársunk részvétele nemzetközi regionalista konferencián

Munkatársunk részvétele nemzetközi regionalista konferencián

Kollégánk, Igari András előadást tartott az RSAI 14. Világkongresszusán, amely Kecskeméten került megszervezésre április 8-án. Az RSAI (Regional Science Association International) a világ legjelentősebb regionális tudományi szervezete, amelynek világkongresszusain több száz kutató vesz részt a világ minden térségéből. Így volt ez idén is, hiszen Kecskeméten közel 300 előadás hangzott el és minden kontinens képviseltette magát. Igari András, a HÉTFA vezető elemzője a konferencia Resilience and Risk Management (Reziliencia és kockázatkezelés) szekciójában Spatio-temporal diffusion of COVID-19 vaccines in Europe and their role in control of the pandemic címmel adott elő.

Előadásában azt mutatta be, hogy miként terjedtek el a koronavírus-elleni vakcinák Európa országaiban, milyen hatása volt ezeknek a járvány okozta többlethalálozásra és hogy milyen szociológiai, demográfiai és kormányzási jellemzők befolyásolhatták a vakcináció területi különbségeit. Kutatási eredményeivel arra mutat rá, hogy mivel a vakcináció európai szinten nagyjából koordináltan folyt, így annak kezdeti szakaszában (2021 elején) közel egységes ütemben zajlott az átoltottság növekedése az egyes országokban. Azonban idővel elkezdett szétválni a vakcinák elfogadottsága egyes térségekben: a jobban kormányzott, a kormányzat iránt magas bizalommal bíró, jobban összekapcsolt társadalmakban (és általánosságban a magas társadalmi-gazdasági fejlettségi szintet elérő térségekben) az átoltottság jóval magasabb szintet ért el, mint a szegény és a kormányzattal szemben bizalmatlan térségekben. Továbbá az átoltottság területi különbségei kifejezetten jelentős hatást gyakoroltak a többlethalálozás mértékére 2021 őszén. Így kijelenthető, hogy a fejlettségi, kormányzási és a társadalmi bizalom meglévő területi egyenlőtlenségei elmélyítették a járvány negatív egészségi hatásait, ami ismételten felhívta figyelmet az európai társadalmi (és területi) egyenlőtlenségek csökkentésének fontosságára.

Munkatársunk absztraktja ezen a linken érhető el.

Csite András, a HÉTFA ügyvezetője előadást tartott az Országgyűlés ülésén

Csite András, a HÉTFA ügyvezetője előadást tartott az Országgyűlés ülésén

Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának és a Kulturális Bizottság együttes ülésén Csite András, a HÉTFA ügyvezetője a Határtalanul program gazdasági hatásairól tartott előadást. A Határtalanul program célja valamennyi magyarországi tanuló számára legalább egyszeri lehetőséget biztosítani arra, hogy magyar állami támogatással külhoni magyarlakta területre utazzon.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára előadásában beszámolt róla, hogy eddig mintegy 535 ezer diák vett részt a Határtalanul programban, amelybe kilencszáznál is több település kapcsolódott be. Csite András a program köznevelési célján túlmutató gazdasági hatásokról számolt be. A programban résztvevő kiránduló csoportok úti céljai a Kárpát-medence egészére kiterjednek, a legnépszerűbb három város Kolozsvár, Nagyvárad és Déva. Ezeken a településeken a gazdasági hatások is elsődlegesen megjelennek. 12 milliárd forintnyi turisztikai kiadás került azonosításra, amit a külhoni kiránduláson résztvevők költöttek el.

Fotó: MTI

Megjelent a „Kívánj tizet” című kötet a HÉTFA szakértőinek hozzájárulásával

Megjelent a „Kívánj tizet” című kötet a HÉTFA szakértőinek hozzájárulásával

Megjelent „Kívánj tizet” című kötet melynek célja, hogy a fiatalok által a legégetőbb tíz probléma kontextusát megrajzolja, tudományos igénnyel részleteiben megvizsgálja és támpontokat nyújtson a területért felelős döntéshozóknak. A kötet további célja a Nemzeti Ifjúsági Tanács szakmai hátterének gazdagítása, az ifjúságról szóló diskurzus fenntartása és alakítása.

A magyarországi fiatalok megismerésének 20 éve biztos forrása a nagymintás ifjúságkutatás. A kérdőíves adatfelvételre épülő kutatás a 15–29 éves magyarországi fiatalokat vizsgálta 8000 fős minta alkalmazásával 2000 óta minden negyedik évben. Az utolsó adatfelvételre 2020-ban került sor. Minden adatfelvételt követően jelentések és tanulmányok sora igyekszik részletes képet rajzolni az ifjúságról, amelyhez a kezdetek óta hozzátartozik az ifjúság problématérképének megrajzolása, amely a fiatalok által nemzedékükre vonatkozó problémákon alapul.

A „Kívánj tizet” kötetben 10 tanulmány olvasható, melyek egységesen és tudományos megközelítést alkalmazva boncolgatják a különböző észlelt problémákat. A fejezetek szerzői feltárják a jelenlegi helyzetképet, valamint hazai és nemzetközi kontextusba ágyazva határoznak meg jövőre vonatkozó várakozásokat, tendenciákat. Az egyes tanulmányok nem feltétlenül csak a nagymintás kutatás adataira támaszkodnak, ugyanakkor empirikus megközelítéssel élnek és megalapozott tudományos igényességgel készültek.

A HÉTFA szakértői, Bördős Katalin és Koltai Luca, a magyar fiatalok munkaerőpiaci helyzetéről szóló fejezet szerzői. A fejezetben a nagymintás ifjúságkutatás adatain túl többek között a Lost Millennials (Transznacionális kutatási hálózat a 25 év feletti NEET fiatalokat célzó kezdeményezések értékelésére) projektben és a más korábbi projektekben szerzett tapasztalataikra építenek.

A kötet bemutatót a Mathias Corvinus Collegium – MCC és az Ifjúságkutató Intézet szervezte. A rendezvényen Koltai Luca (elemzési igazgató, HÉTFA), Kocsis János Balázs (egyetemi docens, BCE, BME; alelnök Magyar Urbanisztikai Társaság) és Pillók Péter (tanszékvezető egyetemi docens, PPKE; igazgató, Századvég Társadalomtudományi Kutatócsoport) beszélgetett a fiatalok nehézségeiről és a kötet tartalmáról. Majd Nagy-Vargha Zsófia (fiatalokért felelős helyettes-államtitkár, KIM) Kovács Péter (elnök, Nemzeti Ifjúsági Tanács) és Kiss-Kozma Georgina (kutató, Ifjúságkutató Intézet) beszélgettek arról, hogy hogyan oldhatók meg ezek a problémák.

A kötet ezen a linken letölthető.

A kötetbemutató esemény itt érhető el.

The Lost Millennials project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.