A HÉTFA Műhely eseményei

2018

Saád József: Arculatmódosítás előtt: hortobágyi perspektívák – kérdőjelekkel

Saád József szociológus, a Telepesek Társadalmi Múzeum Alapítvány vezetője immár második alkalommal volt a Hétfa Műhely vendége. Egy évvel ezelőtt azt mutatta be, hogyan alakult a Hortobágy története az elmúlt másfél évszázadban. Ezúttal a térség jelenéről és lehetséges jövőképeiről beszélt. Felvázolta, hogy milyen lehetőségek állnak a Hortobágy előtt, melyek a közel 80 000 hektáros, a kitelepítések terhével és emlékével a mai napig küzdő térséget kimozdíthatják beragadt helyzetéből. Még ha zavarhatják is a közkeletű Hortobágy-imázst.

Az Alapítvány munkatársai alapvetően az 1950-1953 közötti hortobágyi-nagykunsági kitelepítések társadalomtörténeti rekonstruálásával foglalkoznak. Időközben a kutatási horizont kibővült, a Hortobágy társadalmának történeti értelmezésére is kiemelt figyelmet fordítanak munkájuk során. Az Összkép magazin cikke Saád József korábbi előadásáról ide kattintva olvasható; a kutatóval készített interjú pedig itt található.

Pillók Péter: Ki is az a közép? A Középréteg napjainkban Magyarországon 

Pillók Péter, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológia Intézetének adjunktusa, a Századvég Alapítvány vezető kutatója a Századvég Alapítvány 2014-es, 13 ezer fős, országosan reprezentatív rétegződéskutatásának főbb eredményeit mutatta be, különös tekintettel a középosztályra. A kutatás az elmúlt 150 év magyar társadalomtudományos gyakorlatában fellelhető középosztály definíciókat és modelleket elemezte újra. Az empirikusan rekonstruált modellek között egyaránt vannak pusztán elméleti, illetve korábbi adatfelvételek során használt megközelítések. A kutatás szerint a jövedelemre építő definíciók alapján széles a magyar középosztály, azonban az értékrendre épülő meghatározások szerint sokkal szűkebb ez a csoport.

Takácsné Tóth Borbála: Globális gázpiaci helyzet

Takácsné Tóth Borbála, a Regionális Energiakutató Központ egyik alapítója és kutató főmunkatársa felvázolta a jelenlegi gázpiaci helyzetet, a gázpiaccal kapcsolatos legkurrensebb kérdéseket elemezte. A globális gázpiac átalakulóban van: a gáz egyre könnyebben szállítható, a regionális gázexportőrök monopol-pozíciója meggyengülőben van. Ennek következtében a gáz olcsóbb lesz, a gázpiaci pozícióért folyó játszmák tétje azonban nem csökken. Az előadás szerkesztett változata az Összkép magazinban olvasható.

2017

Csath Magdolna: Versenyképesség

Csath Magdolna közgazdász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Szent István Egyetem professzora a versenyképességről tartott előadást a HÉTFA Műhelyben.

Csata Zsombor: Etnicitás és gazdaság Erdélyben

Csata Zsombor, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézetének oktatója  a gazdaság és etnicitás viszonyának koncepcionális hátterét és erdélyi kutatását mutatta be.

Balsay István: A magyar városok lehetőségei 

Balsay István Székesfehérvár egykori polgármestere, egykori országgyűlési képviselő és területfejlesztési államtitkár a magyar város- és területfejlesztés egyik meghatározó alakja. Előadásában kiemelte, hogy Székesfehérvár számára fontos, hogy ne csak a szűken vett városi lakosságban, hanem a fehérvári agglomerációban gondolkozzon – a várost vonzáskörzetében fekvő térségek összekovácsolása komoly feladat.

Szerb László: Mitől gazella a gazella? A gyors növekedésű hazai vállalatok vizsgálata 

Szerb László vállalkozáskutató, a Pécsi Tudományegyetem tanára egy nemrég készült kutatást mutatott be, mely azt vizsgálta, hogy milyen sajátosságokkal rendelkeznek a gyors növekedésű – ún. gazella – cégek Magyarországon, és melyek a növekedésüket leginkább befolyásoló tényezők.

Saád József: Mi legyen a Hortobággyal? Fejlesztési kényszerek és koncepciók

Saád József szociológus, a Telepesek Társadalmi Múzeum Alapítvány vezetője azt mutatta be, hogyan alakult a Hortobágy története az elmúlt másfél évszázadban.

Vukovich Gabriella: A magyar statisztikai rendszer kihívásai

Vukovich Gabriella, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke bemutatta az idén 250 éves intézmény működési alapelveit, illetve a hazai és nemzetközi jogszabályi környezetet. Emellett az adatgyűjtés folyamatáról, a kutatói szobáról és a big data-ban rejlő lehetőségekről esett sok szó a beszélgetésen.

Lánczi András: A Corvinus Egyetem helyzete és lehetséges jövője

Lánczi András, a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának előadása nyitotta meg a HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ Műhely sorozatának 2017-es évadát. Rövid felvezető után sokszínű beszélgetés alakult ki.  A műhelyen szóba került a politikai kreativitás, a Corvinus egyetem helyzete és lehetséges jövője, a magyar privatizáció története, a realista politika és a generációk szerepe a politikában.

2016

Lieli Róbert: A Növekedési Hitel Program hatása a vállalatok beruházásaira

Lieli Róbert, a CEU docense, a Magyar Nemzeti Bank egykori vezető elemzője előadásában a Növekedési Hitel Programot (NHP) eddigi tapasztalatairól beszélt. A beruházási hiteleket kínáló programot a Magyar Nemzeti Bank hirdette meg 2013-ban kis- és középvállalkozások számára.

Horváth Áron: Mitől függ a lakások értéke?

Horváth Áron közgazdász, az ELTINGA ingatlanpiaci elemző központ alapítója és vezetője előadásában kiemelte, hogy nehéz kérdéssel állunk szemben, ha meg akarjuk határozni, hogy mely tényezők és milyen mértékben alakítják az ingatlanok árát. Nehézséget okoz például, hogy az ingatlanok nagyon különbözőek, ezért nehéz őket összemérni.

Szaló Péter: Vidám közigazgatás – a rendszerváltástól a leváltásig

Szaló Péter a magyar közigazgatás leghosszabb ideig topmenedzseri (helyettes államtitkári, államtitkári, szakállamtitkári) státuszban lévő vezetője. Hosszabb-rövidebb ideig ő vezette a terület és településfejlesztést, majd a fejlesztéspolitikát. Évtizedes kutatói pályát hagyott félbe a rendszerváltáskor egy kis bürokratikus kitérő kedvéért, amely 1991 óta tartott, egészen a közelmúltig – jelenleg főtanácsadói pozíciót tölt be.

Kádár Bálint: A turisztikai jelentőségű történelmi városok gyalogos térhasználata

Kádár Bálint építész doktori disszertációját mutatta be, melyben Bécs és Prága turisztikai térhálózatát veti össze Budapestével. Arra keresi a választ, hogyan növelhető a városok turisztikai vonzereje, úgy, hogy közben a lakhatósága se csökkenjen.

Takács Károly: Státuszverseny és ellenszenv az iskolában

Takács Károly szociológus, a Corvinus egyetem adjunktusa és a társadalmi kapcsolatháló-elemzéssel foglalkozó hazai szakmai műhely, a “Lendület” RECENS Kutatóközpont (Research Center for Educational and Network Studies) alapítója előadásában az általános iskolai osztályokban tapasztalható rivalizálást és ellenszenvet elemző hálózatelméleti kutatásának eredményeit mutatta be. Az előadás diái ide kattintva elérhetőek.

Balás Zoltán: Autonóm és független kormányzati intézmények és a hatalmi ágak elválasztása

Balázs Zoltán politológus, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója, az egyetem Politikatudományi Doktori Iskolájának programigazgatója előadásában a hatalmi ágak megosztásának doktrínájáról beszélt, hazai és nemzetközi politikai filozófiai elméletek bemutatásával.

Kocsis János: Energiahatékony városfejlesztés – alulról fölfelé

Kocsis János városszociológus előadása az energiahatékony város- és településfejlesztés lehetőségeit és kihívásait mutatta be hazai és nemzetközi példákon keresztül. Az előadáshoz készített prezentáció itt érhető el.

2015

Major Klára (HÉTFA): “Macroeconomic impact of electric power outage – simulation results from a CGE modelling experiment for Hungary”

Az előadás az áramkimaradások makrogazdasági hatásainak modellezését és néhány konkrét szimulációs eredményt mutatta be. Az előadás alapjául Major Klára Drucker Lucával közösen írt HÉTFA Műhelytanulmánya szolgált.

Mike Károly (HÉTFA & BCE): “Merre vezessen a magyar kapitalizmus útja?”

Az előadás Ronald Coase gondolatai nyomán azt mutatta be, hogy milyen gazdasági rend kialakulásának van realitása hazánkban. Az előadás alapjául szolgáló műhelytanulmány ide kattintva érhető el.

Fülöp Márta (MTA & ELTE): “A verseny kulturális konstrukciói

Az előadás középpontjában a verseny és versengés lélektana áll. Azt vizsgálja, a különböző országokban milyen érzéseket, fogalmakat kapcsolnak a versengéshez, és ezzel összefüggésben hogyan cselekszenek. Az előadás diái ide kattintva érhetőek el.

Telegdy Álmos (MNB & CEU): “Regional Distribution of European Union Funds in Hungary:When Does Politics Intervene and How?”

Az előadás Telegdy Álmos és Muraközy Balázs (MTA) közös kutatását mutatta be, melynek fókuszában az Európai Uniós források elosztásának politikai befolyásolhatósága áll.

Juhász Réka (London School of Economics doktorandusz hallgatója):  “Ideiglenes védelem és technológia-átvétel – A napóleoni blokád példája”

A bemutatott kutatás azt vizsgálta, hogyan hatott a napóleoni blokád a gyapotszálak fonásának gépesítésére Franciaországban. Eredményei szerint a blokád rövid és hosszú távon is stimulálta Franciaországban a gyapotfonál iparág fejlődését. Az előadáshoz készített prezentáció ide kattintva érhető el.

Kármán András (EBRD): “Az EBRD üzleti modellje és annak változása a gazdasági válság utáni időszakban”

Az előadás az EBRD bank üzletpolitikáját és magyarországi tevékenységét mutatta be. Az előadáshoz készített prezentáció ide kattintva érhető el.

Nobilis Benedek (Nemzetgazdasági Minisztérium): “Hogyan alakítsuk a munkajövedelmek adóit? Következtetések egy friss becslés alapján”

Az előadás a Nemzetgazdasági Minisztérium az adóköteles jövedelmek rugalmasságára vonatkozó empirikus kutatás eredményeit mutatta be. Részletesebb beszámoló a kutatásról ide kattintva érhető el, itt pedig az előadáshoz készített prezentáció tölthető le.

Szép Attila (Szlovák Köztársaság Nagykövetsége): “Testvérháború a szomszédban – háttér, tanulságok és biztonságpolitikai kényszerek”

Az előadás a konfliktust meghatározó tényezőket mutatta be, különös tekintettel azok történetére.

Vedres Balázs (CEU): “Escaping network gravity”

Az előadás azt a kérdéskört járta körbe, hogy milyen tényezőkön múlik egy hálózat kreativitása, s milyen kapcsolati viszonyok segítik elő leginkább az új ötletek születését. Az előadáshoz készített prezentáció ide kattintva érhető el.

Janky Béla (MTA): “Szegénykép és jóléti preferenciák”

Az előadás a szegényekről, szegénységről kialakult kép és a jóléti rendszerekkel kapcsolatos elvárások összefüggéseit mutatta be. Az előadáshoz készített prezentáció itt érhető el.

2014

Polányi Judit és Balaskó Zsolt (a BME urbanista-építészmérnök mesterszak hallgatói): Köztér rehabilitációk hatása a közterek használatára városrehabilitációs programok értékelése  – Hévíz

Meghívott vendégek:

  • Szaló Péter  (BM)
  • Horváth Áron (Eltinga)
  • Földi Zsuzsa
  • Szabó Julianna (BME Urbanisztika tanszék)
  • Varga Imre  (BME Urbanisztika tanszék)

a tanulmány »

Kónya István (Magyar Nemzeti Bank, CEU): Kamatfelár, hitelválság és mérlegalkalmazkodás egy kis, nyitott gazdaságban

A 2008-2009-es válság hatásainak modellezése a kis és nyitott gazdasággal rendelkező országokban. Közép-európai országok összehasonlítása.

prezentáció »

Körösényi András (MTA): Politikai vezetés és innováció normál állapotban és
válság idején                                   

Bajnai Gordon és Orbán Viktor politikájának összehasonlítása  2009-2013 között-

prezentáció »

Herczeg Bálint (HÉTFA): Az iskolák közötti különbségek mértékének mélyebb vizsgálata

Az iskolák méretének hatása a diákok kompetencia-eredményeire.

tanulmány »

prezentáció »

Korreferátor: Horn Dániel (MTA KRTK KTI — ELTECON) prezentáció »

Papp Tamás (Insitute for Advanced Studies, IHS, Bécs): Az egyéni bérkockázat és a gazdasági ciklusok

tanulmány »

prezentáció »

Kerekasztal-beszélgetés a vállalkozásfejlesztés lehetőségeiről és korlátairól

Résztvevők: Chikán Attila (Corvinus Egyetem), Muraközy Balázs (MTA), Szepesi Balázs (HÉTFA):

Balaton Petra (PhD, Károli Gáspár Református Egyetem): A székely akció: egy regionális állami fejlesztési program története (1902-1920) – az elmaradott térségek felzárkóztatásának tapasztalatai

Tanulmány »

Prezentáció »