A HÉTFA partnerként vesz részt a Visegrad Fund által támogatott „Towards Regional Circular Supply Chains: Knowledge exchange from V4 to WB” projektben. A Center for Research and Policy Making (CRPM) vezette partnerség a V4 országok körforgásos gazdaságra való átállását segítő gyakorlatok felkutatására vállalkozott, illetve azt vizsgálja, hogy ezek a gyakorlatok miként miként valósíthatóak meg a nyugat-balkáni országokban.

A május 27-29. között Szkopjéban, Észak-Macedóniában megrendezett, „The Undeclared: Political, Economic and Sustainable Future of Western Balkans” című konferencián a HÉTFA munkatársa, Szentes Anna projektmenedzser is rész vett. A konferencia a Nyugat-Balkán kihívásaira fókuszált, célja a már meglévő tudás átadása és a bevált gyakorlatok cseréje volt. A körforgásosság elterjedését illetően a konferencia egyik legmeghatározóbb mondanivalója az úgynevezett „transition fatigue” vagy átmeneti fáradtság jelensége körül forgott, ami markáns problémaköre a Nyugat-Balkánnak. A térség országai ugyanis már hosszú ideje szenvednek az európai uniós felzárkóztatási elvárások teljesítésének terhétől, melyek csak részben érik el a kívánt eredményeket. A hosszúra nyúlt időintervallumok csüggedést generálnak, különösen akkor, ha az illető ország jelentős és látszólag megoldhatatlan problémákba ütközik. A fáradtság a körforgásos gazdaság gyakorlatainak elterjedésében is jelentkezik.

A HÉTFÁ-t Szentes Anna képviselte a konferencia harmadik panelbeszélgetésén (Toward a Just Circular Economy Transition), melynek témája a körforgásos gazdasággal kapcsolatos problémák és kihívások voltak. A panelbeszélgetés alapjául a projekt során kidolgozott országjelentések szolgáltak, így a HÉTFA által, a körforgásos gazdaság magyarországi helyzetéről készített jelentés is.