A HÉTFA Kutatóintézet szakértői a Miniszterelnökség megbízásából a Equinox Consulting Kft. partnereként értékelést készítettek, melyben azt vizsgáltuk, hogy a COVID-19-járvány mely pontokon, milyen módon és milyen mértékben befolyásolta a 2014–2020-as időszak operatív programjainak végrehajtását. Elemeztük, hogy a kohéziós politika végrehajtásának intézményrendszere milyen eszközökkel reagált a járványra, továbbá ezek az eszközök elérték-e a céljukat.

Az értékelési kérdések megválaszolása érdekében a HÉTFA szakértői széleskörű módszertani eszközöket alkalmaztak; dokumentumelemzést, ökonometriai elemzést és makroökonómiai modellezést, valamint félig strukturált interjúkat készítettek a fejlesztéspolitikai programok tervezésében és végrehajtásában résztvevő személyekkel és szervezeti egységekkel. Ezeken felül kérdőíves vizsgálatokat végeztek 68 kiválasztott GINOP konstrukcióban támogatott vállalkozás körében. A járvány operatív programok előrehaladására gyakorolt hatását a 2020-as és 2021-es Éves Végrehajtási Jelentések áttekintése, illetve az interjúk segítségével vizsgálták.

Az értékelés teljes szövege ezen a linken érhető el. Az értékelésről készült összefoglalónk honlapunkon is olvasható.