A HÉTFA Kutatóintézet szakértői a MultiContact Consulting Kft. alvállalkozójaként, a Miniszterelnökség megbízásából átfogó értékelést készítettek „A felsőoktatásban való bennmaradást célzó intézkedések ex-post értékelése” címmel.  Az értékelés célja a Strukturális Alapokból finanszírozott fejlesztések utólagos (ex-post) elemzésével megvizsgálni, hogy az értékelésben központi ágazati és intézményi felsőoktatási beavatkozások mennyire tudtak pozitív hatást gyakorolni a felsőoktatás lemorzsolódási arányának csökkentésére a 2014-2020-as programidőszak során.

Az értékelés tényellentétes módszertanra támaszkodva becsülje meg a beavatkozások hatásait. A hatások vizsgálatához a vizsgált konstrukciók közül az EFOP-3.4.3-16 (Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében) esetében volt lehetőség adminisztratív adatok alapján elemzési adatbázist összeállítására. A hatáselemzés elvégzése során az azonosításhoz elérhető információk alapján összesen 11 egyetem 6 110 támogatott és 60 172 nem támogatott képzése került az elemzési adatbázisba. Az elemzés eredményeinek fényében számos javaslat született a következő tervezési időszak lemorzsolódást célzó projektjeinek tervezésével kapcsolatban.

„A felsőoktatásban való bennmaradást célzó intézkedések ex-post értékelése” című értékelés teljes terjedelmében itt érhető el. Honlapunkon elérhető az értékelés részletesebb összefoglalója.