A HÉTFA Kutatóintézet is tagja annak a most induló MEET projekt csapatának (MEET – Mental Well-Being In Education For Disadvantaged Youth). A projektet az Interreg Duna Régió Program támogatja. A ZSI (Zentrum für Soziale Innovation) által vezetett projekt a fiatalok mentális egészségét támogató gyakorlatokkal és szakpolitikai lehetőségekkel foglalkozik az informális és formális oktatás terén. A projektben osztrák, magyar, bolgár cseh, moldáv, román, szlovén, szlovák, bosnyák, szerb és ukrán partnerek vesznek részt. A MEET három területen lesz aktív:

  • Az ifjúsági munka terén a MEET inkluzív ifjúságközpontú eszközöket és tananyagokat fog kidolgozni és kipróbálni a pedagógusok, szociális munkások, gyakorlati szakemberek és a veszélyeztetett fiatalok számára.
  • A MEET Ifjúsági Mentális Egészség Laborokat hoz létre különböző érintett szervezetek bevonásával az egészségügy, ifjúságsegítés és az oktatás területéről annak érdekében, hogy új és ágazatközi együttműködéseket hozzanak létre a mentális egészség terén, valamint terjesszék a mentális egészséggel kapcsolatos ismereteket.

Szakpolitika terén a MEET transznacionális stratégiát és helyi cselekvési terveket fog kidolgozni a mentális egészség oktatásba való integrálására, és ajánlásokat fogalmaz meg a politikai döntéshozók számára arra vonatkozóan, hogyan lehet a mentális egészség témáját jobban érvényesíteni a formális és informális oktatásban.

This project is supported by the Interreg Danube Region Programme project co-funded by the European Union.