A HÉTFA koordinálásával zajló ESPON TERRES projekt keretében workshopsorozat indult, mely a Budapesti várostérség rezilienciáját járja körbe. A műhelybeszélgetések a területi reziliencia jelentőségére összpontosítanak az egymást átfedő válságok tükrében és jelentős építőkövei az ESPON TERRES „Területi reziliencia: Európa átalakítása a válság korában” projektnek. A kétéves projekt a területi reziliencia úttörő koncepcionális keretét kívánja megteremteni, amely iránymutatásul szolgál a jövőbeli uniós szakpolitikák számára. A projektről további információk az ESPON honlapján találhatók.

Az első workshop 2024.03.01-én került megrendezésre Budapesten Balás Gábor, a HÉTFA ügyvezető igazgatója, valamint Szendrei Zsolt és Csizovszky Anna, a HÉTFA Város- és Területfejlesztési Irodájának munkatársai vezetésével, Jaksa Renáta Anna és Tarnóczky Tímea, Nemzetközi Projektiroda vezetője és vezető projektmenedzsere aktív közreműködésével. A rendezvény fő célja a reziliencia értelmezésének különösen is területi értelmezésének megvitatása volt, vagyis mit jelent reziliensnek lenni a budapesti agglomerációban, mivel szemben és hogyan lehet(ne) felkészülni, milyen tényezők fenyegetik a térséget, milyen tervezési, stratégiai megfontolásokat lenne érdemes szem előtt tartani. A rendezvény kezdetén a résztvevők megosztották egymással az alkalmazkodóképességgel kapcsolatos tapasztalataikat, melyet egy rövid elméleti kérdésekkel foglalkozóbeszélgetés és tömör, a témát bemutató előadást követetett, mely katalizálta a rezilienciáról való gondolkodást. A kerekasztal beszélgetések során élénk diszkusszió alakult ki a térség problémáiról, a döntéshozatali struktúra sajátosságairól és a térségi koordinációról a jelenlevő nemzeti és helyi szintű döntéshozók, városfejlesztési szakemberek, kutatók, civil szervezetek és önkormányzati társulások képviselői között.

A workshop-sorozat következő alkalmai 2024 késő tavaszán és telén várhatóak.