Horizont Európa program által finanszírozott RM ROADMAP projekt célja az európai kutatásmenedzsment szakma jövőjét segítő keretrendrendszer, stratégia és az ezek megvalósítását támogató közösség létrehozása az Európai Kutatási Térség (ERA) megerősítése érdekében. Az ERA-térségben működő, kutatásmenedzsmentben és kutatástámogatásban dolgozó szakértőkről szóló előzetes jelentés bemutatja a 3 éves projekt első évének eredményeit, amelyet Zsár Virág, a HÉTFA vezető tanácsadója és Csite Blanka, a HÉTFA junior projektmenedzsere dolgoztak ki 2023 augusztusában. Az előzetes jelentés ezen a linken érhető el, a zárójelentés megjelenése 2025 júniusban várható. A jelentés legfontosabb megállapításairól készült összefoglaló pedig itt olvasható.

A projekt során többféle kvalitatív módszer alkalmazásával ment végbe kutatás, beleértve a szakirodalmi áttekintést, fókuszcsoportos beszélgetéseket, online interjúkat és workshopok eredményeinek összegzését. Ezek az előkészületek segítették a riport készítőit a legfőbb hiányosságok és szükségletek beazonosításában a kutatásmenedzsment területén, ami alapján konkrét ajánlásokat fogalmaztak meg a különböző érdekelt felek számára.

A jelentés kiemeli a kutatásmenedzsment definíciójának és terminológiájának összetettségét, a kutatásmenedzsment szakmai kategóriák és szegmensek sokféleségét, a szakmai fejlődés és karrierút hiányosságait, valamint a szükséges készségek és kompetenciák fontosságát. Ezek a megállapítások rávilágítanak arra, hogy milyen lépésekre van szükség a szakma fejlesztése és az elismertség növelése érdekében.

Annak érdekében, hogy részletesebb képet kapjunk, a még futó online felmérés eredményeinek elemzésére fogunk támaszkodni. Ehhez fontos, hogy megfelelő számú válaszadót érjünk el: amennyiben még nem töltötte ki kérdőívünket, de a kutatásmenedzsment és támogatás bármely területén dolgozik, kérjük tegye meg erre a linkre kattintva (2024 májusáig elérhető). Előzetes eredményeinket az RM ROADMAP projekt által szervezett közös együttműködésen (co-creation) keresztül validáljuk a nemzeti és tematikus kutatásmenedzsment közösségekkel. A co-creation tevékenységhez ezen a platformon keresztül lehet ingyenesen csatlakozni.

Az RM Roadmap projektről további információk ezen a weboldalon találhatók.