Koltai Luca, a HÉTFA kutatási igazgatója az egyik társszerzője a nemrég megjelent “NEETs in European rural areas – Individual features, support systems and policy measures” című könyvnek. A kiadvány a vidéki NEET (nem tanuló, nem dolgozó) fiatalok témakörével foglalkozó legjelentősebb szakemberek munkáit gyűjti egybe, a „Rural NEET Youth Network” nevű COST akció (CA 18213) keretében végzett tevékenység nyomán. A szabadon hozzáférhető könyv transznacionális és multidiszciplináris elemzést nyújt az Európa vidéki területein élő NEET fiatalok előtt álló legsürgetőbb kihívásokról.

Szakértőnk, Koltai Luca a 4. fejezet megírásához járult hozzá, amely azt elemzi, hogy a különböző uniós országok hogyan adaptálják az Ifjúsági Garancia Programot, az Európai Bizottság 2020-ban újraindított, az ifjúsági munkanélküliséggel kapcsolatos kiemelt szakpolitikai programját. A fejezet betekintést nyújt a nemzeti szintű adaptáció különböző útjaiba, különös tekintettel arra, hogy az egyes tagállamok hogyan építik be a vidék dimenzióját a javasolt intézkedések keretrendszerébe.

A témához szorosan kapcsolódik Koltai Luca és Bördős Katalin „A magyar fiatalok munkaerőpiaci helyzete” című cikke, amely Új Munkaügyi Szemle folyóirat legutóbbi számában jelent meg. A cikk a magyarországi NEET fiatalok helyzetének részleteit ismerteti, jelentős részben a HÉTFA Kutatóintézet által koordinált Lost Millennials projekt kutatásának tapasztalatain alapul.

The Lost Millennials project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.