2024. január 17-18-án a HÉTFA szakértői részt vettek a Horizont Európa támogatásával megvalósuló ESIRA (Enhancing social inclusion in rural areas: focus on people in a vulnerable situation and social economy) projekt indító rendezvényén a spanyolországi Burgosban. Az ESIRA célja a társadalmi bevonás támogatása a vidéki térségekben, különös tekintettel a kiszolgáltatott helyzetben lévőkre és a szociális gazdaság területére. A konzorciumot a Burgosi Egyetem vezeti, a HÉTFA partnerként vesz részt a projektben. A HÉTFA a projekt eredményeit megalapozó kutatás elvégzését irányítja, ami a vidéki marginalizáció mozgatórugóival és a társadalmi inklúzió érdekében működő közösségvezérelt szociális gazdasági kezdeményezések lehetőségeivel foglalkozik.

A rendezvényen a konzorciumi parterek áttekintették a projekt struktúráját, illetve a tervezett tevékenységek kidolgozásának módját, ütemezését. Mindezeken felül viszont a találkozónak éppen olyan fontos aspektusát jelentették a vidéki térségek nehézségeiről és a fejlődés lehetőségeiről szóló eszmecserék. A rendezvény során Koltai Luca, a HÉTFA elemzési igazgatója mutatta be a HÉTFA tevékenységét. Tóth Kinga, a HÉTFA elemzési igazgatóhelyettese a HÉTFA által koordinált munkacsomaggal kapcsolatos módszertani és operatív tudnivalókat ismertette. A 40 szakértő részvételével megvalósult projektindító rendezvény az elkövetkező 4 év közös munkáját és szakmai kapcsolatait alapozta meg.