A HÉTFA Kutatóintézet munkatársai kutatást készítettek a hazai rendezvényszervezéshez kapcsolódó képzésekről és készségekről a Magyar Turisztikai Program Alapítvány (MTPA) megbízásából. „A rendezvényszervezési szektorhoz kapcsolódó készségek és képzések a munkaerőpiac tükrében” című kutatás során arra azt vizsgálták a szakértők, hogy milyen készségek és ismeretek szükségesek a rendezvényszervezői munka sikerességéhez Magyarországon, milyen karrierutat járhatnak be a munkavállalók, illetve milyen szerepe van a hazai rendezvényszervezési képzéseknek a szektor működésében.

A kutatás során a releváns hazai és nemzetközi szakirodalom áttekintését követően két kérdőíves felmérést folytattak a szakértők, mind munkáltatói és munkavállalói oldalon, amelynek eredményeit kiegészítve szakértői interjúk segítségével értelmezték mélyrehatóbban. A kutatás a rendezvényszervezési szektor szereplőinek helyzete, tapasztalata és véleménye alapján pontosabb képet nyújt a szektorról, feltérképezi a bejárható szakmai életutakat és mindezek alapján rámutat azokra a területekre, készségekre, amelyek fejlesztése hozzájárulhat az elsősorban járványhelyzet okozta munkaerőhiány enyhítéséhez.

A kutatás fontos tanulsága, hogy a munkáltatók nagyobb hangsúlyt helyeznek a személyiségjegyekre és a hozzáállásra, mint a képzettség meglétére, amely a pandémia hatásainak és az ezzel szoros összefüggésben lévő munkaerőhiány miatt alakult ki. Ez megerősítette azt a vélekedést, miszerint a rendezvényszervező munkához szükséges ismeretek leginkább a gyakorlati munka során („on-the-job”) kerülnek elsajátításra. A képzések kapcsán mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldal kiemelte a nagyobb gyakorlati fókusz szükségességét a hazai képzésekben. Emellett fontos megállapítás, hogy a képzésekben kihívást jelent az egységes, univerzális alaptudás megállapítása a szektor szerteágazó jellege miatt, így inkább az a jellemző, hogy a képzések a rendezvényszervezés egy-egy alterületére fókuszálnak. A rendezvényszervezési munkához szükséges legfontosabb készségek (soft skill) és szakmai ismeretek (hard skill) tapasztalati szinttől függően változnak: minél több tapasztalattal rendelkezik egy rendezvényszervező, annál jobban kerül át a hangsúly a személyiségjegyekhez és hozzáálláshoz köthető készségekről a rendezvényspecifikus ismeretekre és önállósággal járó készségekre, később pedig a menedzsmenttel kapcsolatos, átfogóbb gondolkodásmódhoz kapcsolódó készségek és ismeretek dominálnak. Jelenleg a pályakezdő és junior szinteken fontos készségek és ismeretek esetében tapasztalható hiányosság, amelyről a munkáltatók úgy vélekedtek, hogy képzés során kellene ezeket elsajátítani, miközben ténylegesen jelenleg a munkavégzés során tanulnak bele a szakmába a kevesebb tapasztalattal rendelkező rendezvényszervezők. Ez is jól jelzi, hogy a munkaerőhiány miatt kialakult helyzetben kevesebb figyelem irányult a képzettségre és a képzett munkaerőre, azonban megvan rá az igény és az elvárás a munkáltatók részéről, hogy nagyobb szerepet játsszon a munkaerőpiacon.

A teljes tanulmány itt érthető el.