2023. december 7-én a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT) elfogadta a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításáról szóló ötödik Előrehaladási Jelentést. A Jelentés a HÉTFA által készített Monitoring Kézikönyv iránymutatásával készült, összeállításában a HÉTFA Fenntarthatósági és Klímapolitikai Műhelyének munkatársai is közreműködtek.

A 5. Előrehaladási Jelentés vizsgálati időszaka a 2021-2022-es évek, célja a fenntarthatóság négy pillérének (humán, társadalmi, környezeti és gazdasági erőforrások) vizsgálata, és a nemzeti adottságok és a lehetőségek elemzésével a kitűzött célok elérése helyzetének feltárása.

A 16 kulcsindikátort vizsgálva az látható, hogy bár az előző előrehaladási jelentéshez képest számos pozitív változás történt, azonban egyes esetekben a mutató értéke csökkent.  A 16 vizsgált indikátor közül 7 kapott átlag alatti, vagy rossz értékelést és ezzel szemben csupán a foglalkoztatási ráta, valamint bruttó állóeszköz-felhalmozási ráta kapott jó értékelést az EU-s átlaghoz viszonyítva.

A Jelentés készítői szakpolitikai javaslatokat is megfogalmaztak, melyek a fenntarthatóság iránti felső szintű szakpolitikai elköteleződés növelésére, az energiahatékonysági beruházások fontosságára, az egészségesebb társadalom és a minőségi oktatás megteremtésére, a gazdasági stabilitás megőrzésére, a természeti erőforrás-hatékonyság és a körforgásos gazdaság erősítítésére, az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésére, a biodiverzitás és a vízgazdálkodás fontosságára irányulnak.

A jelentés elérhető az NFFT honlapján az alábbi linken.