Az RM ROADMAP Horizont Európa projekt konzorcium tagjaként a HÉTFA felmérést végez a kutatásmenedzserek körében. Az RM Roadmap projekt célja, hogy megalkossa az európai kutatásmenedzsment szakma jövőjét segítő keretrendrendszert, stratégiát és az ezek megvalósítását támogató közösséget.

A kérdőív a kutatásmenedzserek karrierútjára, készségeire és kompetenciáira, valamint képzési, mobilitási és kapcsolatépítési lehetőségeire összpontosít, célja a kutatásmenedzsment szakmán belüli a karrierlehetőségek, a terminológia, a mobilitási és képzési lehetőségek és rendszerek jelenlegi helyzetének és hiányosságainak felmérése.

Részvételével hozzájárul:

  • Egy konszenzuson alapuló definíció és terminológia kialakításához;
  • A kutatásmenedzserek karrierfejlesztési kereteinek kidolgozásához;
  • A szakmára jellemző készség- és kompetenciamátrixok létrehozásához;
  • Átfogó képzési keretrendszer létrehozásához.

A kérdőív ezen a linken keresztül érhető el.

A felmérés kitöltése körülbelül 25 percet vesz igénybe. A felmérés kitöltésének határideje december 22.

Elérhetőség: rm-roadmap@hetfa.hu