A 2021-ben indult el a PROFEEDBACK (PlatfoRm OF policy Evaluation community for improvED EU policies and Better ACKnowledgement) elnevezésű COST Akció a HÉTFA vezetésével. Az Akció célja, hogy elősegítse a programértékelési közösség uniós szintű hálózatépítését és a szakpolitikák értékelésével kapcsolatos tudásmegosztást erősítendő, valamint az értékeléseknek a szakpolitikai döntéshozatal hatékonyságát javító szerepét.

A PROFEEDBACK projekt keretében félévente egy-egy konferencián vitatják meg a különböző európai országokból, egyetemekről, kutatóközpontokról és tanácsadó szervezetektől jött kutatók és politikai szakértők valamely értékelési szempontból releváns témát, szakpolitikát, összegyűjtve és megvitatva mindazon empirikus, elméleti és módszertani tapasztalatokat, amelyek jól mutatják, hogy a programértékelések miként tudták és tudják segíteni az adott jelenségre adott hatékony szakpolitikai válaszok megszületését.

2023. október 9-10. között megrendeztük a negyedik PROFEEDBACK konferenciát Belgrádban, melynek fókusza ezúttal a klímaváltozás, a zöld átmenet és a körforgásos gazdaság volt, valamint az ezekhez a területekhez köthető szakpolitikák értékelése. A konferenciát hibrid formában szerveztük meg, ami lehetővé tette az online csatlakozást is. Több mint 100 résztvevő vett részt a konferencián, amely lehetőséget biztosított a széleskörű tudáscserére és szakmai párbeszédre.

Az első napot Balás Gábor, a HÉTFA ügyvezetője és a PROFEEDBACK COST Akció szakmai vezetője nyitotta meg köszöntő beszédével. Ezután a résztvevők három párhuzamos szekció közül választhattak, melyek mind egy-egy témakört jártak körül a klímaváltozás, a zöld átmenet és a körforgásos gazdasággal kapcsolatos szakpolitikák értékelése területén. A második napon a PROFEEDBACK COST Akció munkacsoport és menedzsment üléseire került sor. Az ülések fontos elemei az Akciónak, hiszen ezen alkalmakon a PROFEEDBACK Akció tagjai munkacsoportokban vitatnak saját módszertani területükhöz kapcsolódó szakmai kérdéseket és a menedzsment testület (Management Committee) tagjai itt döntenek a program során megvalósuló egyéb tevékenységek kereteiről.

A visszajelzések alapján a két napos rendezvény sikerrel zárult. 2024-ben három új PROFEEDBACK konferenciát szervezünk Bukaresten, Athénban és Bécsben.

További információ a PROFEEDBACK COST Akcióról itt érhető el.