A HÉTFA Kutatóintézet 2013 óta fejleszti makrogazdasági hatásvizsgálati modelljét a HÉTFA CGE modellt, amellyel különböző megbízók számára nagyobb projektek és kormányzati programok hatásait tudtuk megvizsgálni a legfontosabb makrogazdasági változókra: GDP-re, foglalkoztatásra, államháztartási egyenlegre, külkereskedelmi mérlegre. A modell a CGE (számított általános egyensúlyi) modellek családjába tartozik, amely nem csak a magyar gazdaság egészére, de egyes ágazatokra gyakorolt hatásokat is képes külön modellezni.

A kiinduló modellel még csak a fejlesztéspolitikai programok egészének makrogazdasági hatásait tudtuk modellezni, azonban azt a megrendelők újabb és újabb hatásvizsgálati igényeihez igazítva fejlesztettük. Ezáltal bővíteni tudtuk a megvizsgálható hatások (pl. a programok hatásait az alacsonyan és a magasan képzett foglalkoztatottakra) és a megvizsgálható programtípusok körét is (ma már külön tudjuk modellezni az vállalkozástámogatási, energetikai, K+F, építési és humán programok hatásait, illetve már tudjuk vizsgálni nem csak programok, de nagyobb projektek és egyszerűbb jogszabályi változtatások hatásait is). Az, hogy egy felmerült piaci igényre tudtunk-e ajánlatot adni, azt elsősorban a modell adott kérdéshez igazításához szükséges fejlesztés idő és költségigénye szabott gátat.

A jelenlegi modellkeret nem alkalmas arra, hogy az adózási rendszerben a tőkéhez, a jövedelemhez és a fogyasztáshoz kapcsolódó adónemekben végbemenő szofisztikált változások hatásait kellő mértékben és minőségben tudjuk elemezni. A 2021 nyarán indult projekt keretében modellünk olyan továbbfejlesztését szeretnénk elérni, amelyek révén a jövőben a vállalati szektor heterogenitására és az adórendszeren belüli változtatások hatásaira is választ tudjunk adni és az ezirányú megkeresésekre is tudjunk megfelelő megoldást nyújtani megrendelőinknek.

„A 2020-1.1.1-KKV-START-2020-00294 számú projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a 2020-1.1.1-KKV START pályázati program finanszírozásában valósul meg 2021 júniusa és 2023 januárja között.”

A 2023. január 31-én zárult projekt eredményterméke itt érhető el.

Kép forrása: www.unsplash.com