Megjelent „Kívánj tizet” című kötet melynek célja, hogy a fiatalok által a legégetőbb tíz probléma kontextusát megrajzolja, tudományos igénnyel részleteiben megvizsgálja és támpontokat nyújtson a területért felelős döntéshozóknak. A kötet további célja a Nemzeti Ifjúsági Tanács szakmai hátterének gazdagítása, az ifjúságról szóló diskurzus fenntartása és alakítása.

A magyarországi fiatalok megismerésének 20 éve biztos forrása a nagymintás ifjúságkutatás. A kérdőíves adatfelvételre épülő kutatás a 15–29 éves magyarországi fiatalokat vizsgálta 8000 fős minta alkalmazásával 2000 óta minden negyedik évben. Az utolsó adatfelvételre 2020-ban került sor. Minden adatfelvételt követően jelentések és tanulmányok sora igyekszik részletes képet rajzolni az ifjúságról, amelyhez a kezdetek óta hozzátartozik az ifjúság problématérképének megrajzolása, amely a fiatalok által nemzedékükre vonatkozó problémákon alapul.

A „Kívánj tizet” kötetben 10 tanulmány olvasható, melyek egységesen és tudományos megközelítést alkalmazva boncolgatják a különböző észlelt problémákat. A fejezetek szerzői feltárják a jelenlegi helyzetképet, valamint hazai és nemzetközi kontextusba ágyazva határoznak meg jövőre vonatkozó várakozásokat, tendenciákat. Az egyes tanulmányok nem feltétlenül csak a nagymintás kutatás adataira támaszkodnak, ugyanakkor empirikus megközelítéssel élnek és megalapozott tudományos igényességgel készültek.

A HÉTFA szakértői, Bördős Katalin és Koltai Luca, a magyar fiatalok munkaerőpiaci helyzetéről szóló fejezet szerzői. A fejezetben a nagymintás ifjúságkutatás adatain túl többek között a Lost Millennials (Transznacionális kutatási hálózat a 25 év feletti NEET fiatalokat célzó kezdeményezések értékelésére) projektben és a más korábbi projektekben szerzett tapasztalataikra építenek.

A kötet bemutatót a Mathias Corvinus Collegium – MCC és az Ifjúságkutató Intézet szervezte. A rendezvényen Koltai Luca (elemzési igazgató, HÉTFA), Kocsis János Balázs (egyetemi docens, BCE, BME; alelnök Magyar Urbanisztikai Társaság) és Pillók Péter (tanszékvezető egyetemi docens, PPKE; igazgató, Századvég Társadalomtudományi Kutatócsoport) beszélgetett a fiatalok nehézségeiről és a kötet tartalmáról. Majd Nagy-Vargha Zsófia (fiatalokért felelős helyettes-államtitkár, KIM) Kovács Péter (elnök, Nemzeti Ifjúsági Tanács) és Kiss-Kozma Georgina (kutató, Ifjúságkutató Intézet) beszélgettek arról, hogy hogyan oldhatók meg ezek a problémák.

A kötet ezen a linken letölthető.

A kötetbemutató esemény itt érhető el.

The Lost Millennials project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.