Lost Millennials – Transznacionális kutatási hálózat a 25 év feletti NEET fiatalokat célzó kezdeményezések értékelésére” című projekt célja, hogy növelje a foglalkoztatási kezdeményezések hatásaira vonatkozó ismereteket, és ezzel hozzájáruljon a 25 év feletti NEET (nem tanuló, nem dolgozó) fiatalok sikeres munkaerőpiaci vagy oktatási integrációjához. A kutatási projekt a HÉTFA Kutatóintézet vezetésével valósul meg.

A projekt első eredményei már elérhetőek a projekt weboldalán. A 25 év feletti NEET fiatalok helyzetéről szóló nemzetközi kutatási jelentés rávilágít azokra az egyéni és rendszerszintű tényezőkre, amelyek befolyásolják a 25 év feletti NEET fiatalok helyzetét Európában. Az elemzés rávilágít a 25 év feletti NEET fiatalok heterogén összetételére, illetve a 25 év feletti NEET fiatalok váltakozó arányára Európa-szerte. A jelentés részletesen megvizsgálja a 25 év feletti NEET fiatalok családi és oktatási hátterét, foglalkoztatási múltját és konkrét kockázati tényezőit, alapvető információkat nyújtva e csoport sajátosságairól és kihívásairól.

Az összehasonlító kutatási jelentés a 13 projektpartner saját országában végzett elemzésen alapul. Az összehasonlító elemzést a ZSI (Zentrum für Soziale Innovation) szakértői készítették, statisztikai adatelemzés és a 13 projektpartner saját országában végzett elemzés alapján.

Tudjon meg többet a 25 év feletti NEET fiatalok helyzetéről, olvassa el a szakpolitikai környezet elemzéséről szóló országjelentéseket.

További információért forduljon hozzánk a lm.leadpartner@hetfa.hu címen, látogasson el a projekt weboldalára, és kövessen minket a projekt Facebook és  LinkedIn oldalán.

The project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway, through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. (A projektet Izland, Liechtenstein és Norvégia támogatja az EGT és Norvég Alap Ifjúsági Foglalkoztatási Alapján keresztül.)