Szerzők: Balás Gábor – Szendrei Zsolt

Megjelenés éve: 2022

Absztrakt / összefoglaló

Az elemzés elsődleges célja, hogy megvizsgálja és komplex módon értékelje a Pénzügyminisztérium egykori épülete Fellner Sándor 1903-as tervei alapján történő – a vizsgálatunk idején folyamatban lévő – helyreállításával létrejövő ingatlan hasznosításának egyes módozatait, elemezze azok pénzügyi és közgazdasági eredményeit, számszerűsítse a társadalmi, gazdasági és környezeti hatásokat és hasznokat, azonosítsa a főbb kockázatokat. Jelen tanulmány a helyreállítással együtt vizsgálja a Pénzügyminisztérium költözésének közvetlen és közvetett hatásait, törekszik a főbb kockázatok azonosítására.

A tanulmány ezen a linken érhető el.