A HÉTFA Kutatóintézet részt vett a franciaországi EM Normandie Business School által koordinált, 11 konzorciumi partner részvételével zajló ESPON TERRCOV nemzetközi kutatási projektben. A projekt célja az volt, hogy az Európai Unió regionális szintjein modellezze a COVID-19 járvány földrajzi terjedését és annak mozgatórugóit, azonosítsa a pandémia társadalmi hatásait és annak területi vonatkozásait, valamint feltérképezze azokat a szakpolitikai eszközöket, amelyek proaktívan és hatékonyan tudták kezelni a járvány hatására felmerülő társadalmi kihívásokat.

A HÉTFA munkatársai a projekt szinte minden elemében, részfeladatában részt vettek: a területi terjedésről szóló fejezetben, a kapcsolódó adatgyűjtésben, a komplex mutatórendszer kidolgozásában, a területi elemzések készítésében, valamint egy veszprémi esettanulmány lebonyolításában. A projekt eredményei – köztük a kutatás záródokumentumai, valamint az egyes esettanulmányok összefoglaló anyagai – az ESPON honlapján érhetők el. Továbbá a HÉTFA munkatársai a romániai Jászvásárban rendezett ESPON workshopon tartottak előadást a COVID-19 járvány európai terjedéséről, amelynek beszámolója itt érhető el.