Szerzők: HÉTFA Elemző Központ Kft. – URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.

Megjelenés éve: 2022

Megbízó: Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia ezen a linken érhető el

A Településfejlesztési Koncepció ezen a linken érhető el

A Közös Megalapozó vizsgálat ezen a linken érhető el

Absztrakt:

Csepel integrált településfejlesztési stratégiája középtávon jelöli ki a kerület fejlesztési céljait, hozzájuk rendelve az azok eléréséhez szükséges integrált megvalósítást szolgáló beavatkozások körét és a megvalósítás eszközeit. Az integrált településfejlesztési stratégia elsődlegesen Csepel épített és természeti környezetének szellemiségére épít, kiemelten a legfontosabb tradicionális kapcsolódásokra, múltbéli hagyományokra, valamint jövőbeli lehetőségekre. A stratégiai munkarész középtávon (2021-2027) rögzíti a kerület fejlesztési céljait, melyek a megalapozó vizsgálat eredményein alapszanak. A korábbi, 2015-ben készült stratégia jelen felülvizsgálata 2022-ben készült, és 2027-ig tekint előre. A dokumentum négy célt határozott meg: Csepel történeti ipari területeinek gazdasági célú fejlesztése, az épített környezet fejlesztése, a zöldfelületi rendszer fejlesztése, valamint Csepel társadalmi konfliktusainak kezelése. A középtávú stratégiai fejlesztési célok a Településfejlesztési Koncepcióban kijelölt jövőképpel és hosszútávú célokkal teljes szinergiában kerültek kialakításra. A Településfejlesztési Koncepció hosszútávra (15 évre) határozza meg a kerület fejlesztésének főbb irányait a gazdasági, társadalmi és környezeti célkitűzések rögzítése és összehangolása alapján. Csepel az alábbi jövőképet határozta meg erre az időszakra: „Csepel, mint Budapest kiemelkedő területe kiaknázza a településszerkezeti adottságaiban rejlő potenciált, folyamatosan megújuló, élhető, minőségi zöldfelületeket biztosító városi környezetet, vonzó életkörülményeket biztosít a kerület lakói számára, versenyképes feltételeket teremtve az itt működő vállalkozásoknak”.