Szerző: HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ

Megjelenés éve: 2022

Megbízó: Veszprém Város Önkormányzata

A tanulmány ezen a linken érhető el

Absztrakt:

Veszprém fenntartható városfejlesztési stratégiája a 2021–2027-es európai uniós finanszírozási ciklus kiemelt jelentőségű háttérdokumentuma, egyben a város általános helyzetképének és középtávú céljainak komprehenzív összefoglalása. Célja Veszprém fejlesztési irányainak jól megalapozott azonosítása, a kínálkozó szükségleteknek és lehetőségeknek megfelelő beavatkozási javaslatok megfogalmazása, valamint a kapcsolódó területi tervezési és európai uniós finanszírozási elvárásoknak megfelelő dokumentáció összeállítása öt kiemelt területen: a prosperáló, a zöldülő, a digitális, a megtartó és a kiszolgáló város dimenziójában. Veszprém kedvező helyzetű, súlyos fejlesztési kockázatoktól mentes város, mely a belső nagyvárosi gyűrű kiegészítő alközpontjaként egyes területeken, elsősorban a felsőoktatás és a tudásintenzív iparágak terén regionális vezető, illetve társközponti szerepekre is törekedhet. A Bakony-Balaton régióval való kapcsolat, valamint a 2023-as európai kulturális fővárosi pozíció nyomán a város jövőképének szerves része a kreatív iparágak jelenlétének erősítése is. A stratégia öt átfogó célja és az ezekre építkező tíz részletes cél főként Veszprém erősségeire épít, míg néhány további cél – például a klímaadaptivitás – globális kényszerekre is reagál. A célokat jól összefoglalja az azok keretéül szolgáló jövőkép: eszerint „2030-ra Veszprém a harmónia, a magas életminőség és az erős közösségek városa lesz”. Megvalósításukat összesen 80 projektjavaslat támogatja, amelyek Veszprém jövőképének egészére kiterjednek. A projektek kidolgozottsági szintje, forrásigénye, várható megvalósítói köre és finanszírozási lehetőségei egyaránt igen széles skálán mozognak. Előzetes becslés szerint 26 projekt számíthat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz forrásaira. A stratégia a 2022es népszámlálás adatainak összegzését követően kötelezően frissítendő: a helyzetkép frissítésén felül ekkor nyílhat mód a finanszírozási keretek naprakésszé tételére is.