Elindult az RM ROADMAP: Creating Framework Conditions For Research Management To Strengthen The European Research Area (A kutatásmenedzsment szakma keretfeltételeinek megteremtése az Európai Kutatási Térség erősítése érdekében) című Horizont Európa projekt. A HÉTFA Kutatóintézet partnerként veszt részt az 8 partnerből álló konzorciumban, amelyet a Kutatásmenedzserek Európai Szövetsége (European Association of Research Managers and Administrators – EARMA) koordinál.

A projektben résztvevő partnerek:

Társult partnerek:

A projekt célja, hogy megalkossa a kutatásmenedzsment szakma jövőjét segítő keretrendrendszer, stratégia és ezek megvalósítását támogató közösséget Európában. Kiemelt feladata a döntéshozók informálása a hatékony és célzott beavatkozások érdekében. Emellett a képzési lehetőségek feltárásával, a jelenlegi hiányosságok áthidalásával és nemzeti közösségek támogatásával a projekt hosszú távon hozzájárul a kutatási projekteket segítő szakértői támogatás hatékonyságának és minőségének fokozásához.

A konzorcium tagjaként a HÉTFA Kutatóintézet felel az úgynevezett ’Intelligence’ munkacsomag irányításáért, amelynek célja a kutatásmenedzsment szakmán belüli a karrierlehetőségek, a terminológia, a mobilitási és képzési lehetőségek rendszerek jelenlegi helyzetének és hiányosságainak összegyűjtése és felmérése.

A hivatalos projektindító rendezvényére szeptember 8-án Belgrádban került sor. Az esemény felvétele megtekinthető az EARMA YouTube csatornáján. A HÉTFA Vezető Tanácsadója, Zsár Virág képviselte intézetünket, aki a feltérképezéssel és értékeléssel kapcsolatos munkát fogja koordinálni.

A RM-ROADMAP projekt teljes költségvetése 1,5 millió euró, futamideje pedig 3 év.

This project has received funding from the European Union’s Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No. 101058475.