Szerzők: Balás Gábor – Szendrei Zsolt – Verhás Georgina

Megjelenés éve: 2022

Megbízó: Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia ezen a linken érhető el

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megalapozó vizsgálatának I. kötete ezen a linken érhető el

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megalapozó vizsgálatának II. kötete ezen a linken érhető el

Absztrakt:

Rákosmente, Budapest XVII. kerülete a főváros egyik legnagyobb kiterjedésű részeként a keleti agglomeráció térségi központja. Rákosmente növekedő népességének és a nagyarányú családi házas beépítésnek köszönhetően Budapest kedvelt kertvárosias területe. A kerület gazdasági területen komoly potenciálokkal rendelkezik. Az M0-s autóút, a „keleti kapu jelleg”, illetve a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelsége együttesen olyan lehetőségeket hordoz, melyek a jövőben tovább növelhetik a kerület erősségeit és gazdasági teljesítőképességét. Rákosmente súlyos társadalmi feszültségektől mentes, a kerület lakosságának képzettségi és foglalkoztatási mutatói fokozatosan emelkedő tendenciát mutatnak. Lakásállománya jónak mondható, alacsony komfortú lakások csak nagyon kis arányban találhatóak, a lezajlott és a jövőben folytatott energetikai fejlesztéseknek köszönhetően a közintézmények és a lakóépületek is folyamatosan megújulnak. Amellett, hogy Rákosmente a pesti oldal legzöldebb kerülete, területén található a Merzse-mocsár, Budapest egyetlen megmaradt mocsaras területe. Emellett a kerületet átszeli a Rákos-patak, mely kiemelt fejlesztések területe, és a pesti oldal egyik fontos ökológiai folyosója. Jelen dokumentumban Rákosmente megfogalmazza középtávú stratégiai prioritásait, illetve ehhez kapcsolódó főbb fejlesztési projektelgondolásait. A stratégiai dokumentum összefoglalja a kerület céljait, illetve részcéljait, a kulcsprojektekkel kiegészülve. A fejlesztési dokumentum elsődleges célja, hogy az elkészült megalapozó munkarészre támaszkodva meghatározza azokat a koncepcionális és stratégiai fókuszokat, amikre Rákosmente az elkövetkező 5-15 évben szeretne koncentrálni.