A hazai rendezvényszektorhoz kapcsolódó képzési struktúra feltérképezését a Magyar Turisztikai Program Alapítvány (MTPA) megbízásából a HÉTFA Kutatóintézet szakértői végezték el. A „Képzési struktúra a hazai rendezvényszektorban” című kutatás közvetve hozzájárul az iparágat sújtó munkanélküliség enyhítéséhez, hiszen ennek egyik eszköze lehet a megfelelő tartalmú és minőségű szakmai képzések megléte. A feltáró kutatás során a szakértők feltérképezték a hazai rendezvényszektorhoz kapcsolódó képzéseket a szakképzésben, a felsőoktatásban és a felnőttképzésben. Az összegyűjtött információk alapján az MTPA egy olyan digitális oktatási térkép létrehozásán dolgozik, ami segítséget nyújthat az iparág iránt érdeklődő fiataloknak, ezáltal potenciális új munkaerőt csatornázhat a rendezvényszektorba, valamint a munkavállalókat is hasznos információval látja el.

A vonatkozó szakirodalom a rendezvényszektorról, illetve a releváns képzések és a szektorban működő munkáltatókkal készített interjúk tükrében mind nemzetközi, mind hazai szinten kijelenthetjük, hogy a rendezvényszervezés még nem járta végig a szakmásodás útját, nem professzionalizálódott. A folyamat elengedhetetlen részét képezi a szakmai tudásanyag és a szükséges készségek egységesítése, valamint az ezeket átadó intézményes keretek, vagyis a szervezett szakmai oktatás megléte. Jelenleg a hazai munkáltatók nem feltétlen rendelkeznek kellő információval a működő képzésekről, amennyiben pedig már van tapasztalatuk, hiányolják a tényleges szakmai gyakorlat meglétét a frissen végzettek esetén. Ennek következtében plusz erőforrást fordítanak saját (belső) képzésekre, illetve a szakmában jellemző „on-the-job” tanulásra. A megoldást az oktatási oldal és a munkáltatók szoros együttműködése jelentheti, valamint egy egységes kompetencia-keretrendszer közös kialakítása. A szakmai szocializáció szintén fontos kritériuma a szakmásodásnak, azonban jelenleg egyértelmű karrierút nem azonosítható a szektorban. Ez egyrészt az egységes szakmai terminológia hiányából fakad (pl. pozíciók elnevezései), másrészt abban nyilvánul meg, hogy a szakmai végzettség megléte nem követelmény a rekrutáció során. Sokkal többet nyom a latba a tapasztalat, valamint a személyiség, az általános alapkompetenciák és a transzverzális készségek (pl. kommunikáció, problémamegoldó készség, csapatmunka, szervezőkészség, kreativitás). Ezzel párhuzamosan a munkáltatói oldalról igény mutatkozott a megfelelő tartalmú és minőségű szakmai képzésekre. A professzionalizáció során nélkülözhetetlenek a szakmai szervezetek, akik központi szerepet tölthetnek be az egységes szakmai sztenderdek megteremtésére irányuló folyamatban, de ugyanúgy részt vehetnek szakmai képzések, továbbképzések megszervezésében, ezáltal erősítve a különböző iparági szereplők kapcsolódását, együttműködését, illetve a szakma külső elismerését.

Jelenleg a kutatás következő fázisa zajlik, melynek során a hazai rendezvényszervezők karrierútját, a szakmai életút során szükséges készségeket és kompetenciákat vizsgálják a szakértők. Továbbra is fókuszban maradnak a képzések, a HÉTFA munkatársai azt is megvizsgálják a következő fázisban, hogy a munkáltatók mennyire tartják megfelelően képzettnek a potenciális munkavállalókat, milyen hiányosságokat látnak akár a képzési oldalon, akár a megszerzett ismeretekben, illetve milyen vállalaton belüli lehetőségeik vannak a szaktudás kiegészítésére, továbbképzésekre.

A hazai képzési struktúráról készült tanulmány itt érhető el.