A Lost Millennials projekt konzorciumának első személyes partnertalálkozójára 2022. június 8-9-én került sor Bodoban, Norvégiában. A HÉTFA Kutatóintézet vezetésével megvalósuló projekt célja, hogy növelje a foglalkoztatási kezdeményezések hatásaira vonatkozó ismereteket, és ezzel hozzájáruljon a 25 év feletti NEET-fiatalok („Not in Education, Employment, or Training” fiatalok akik nem vesznek részt a foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben) sikeres munkaerő-piaci vagy oktatási és képzési integrációjához.

A 13 szervezetből álló partnerség a találkozó során megvitatta a projekt előrehaladását és az eddig elért eredményeket. A kétnapos rendezvény első napján a 25 év feletti NEET fiatalok helyzetének értékeléséről szóló első transznacionális kutatási jelentés előzetes eredményeit feldolgozó workshopot rendeztek. A partnerek csoportokban vitatták meg a jelentésből kirajzolódó öt legfontosabb témát: nemek közötti különbségek, egészség és fogyatékkal élők helyzete, vidék és város közötti különbségek,  oktatási rendszerek és korai iskolaelhagyás, illetve bizonytalan munkaerőpiaci helyzet. A második nap a hatásvizsgálat, értékelés alapfogalmairól és alapkérdéseiről szóló képzéssel telt. A képzés célja az értékeléssekkel kapcsolatos közös fogalmak megteremtése és a projekt későbbi szakaszában a foglalkoztatási kezdeményezések értékelésének előkészítése volt.

Bővebb információ a projekt weboldalán érhető el, illetve a Facebook és a LinkedIn közösségi média oldalakon érhető el.

The project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway, through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. (A projektet Izland, Liechtenstein és Norvégia támogatja az EGT és Norvég Alap Ifjúsági Foglalkoztatási Alapján keresztül.)