2022. április 28-án került megrendezésre Budapesten a PROFEEDBACK nemzetközi értékelési konferencia. A HÉTFA által szervezett „A fekete hattyú jelenségekre adott szakpolitikai válaszok értékelése” című esemény nagy sikerrel zárult, több mint 75 résztvevővel 23 különböző országból.

Tavaly ősszel indult el a PROFEEDBACK (PlatfoRm OF policy Evaluation community for improvED EU policies and Better ACKnowledgement) elnevezésű COST (European Cooperation in Science and Technology) Akció a HÉTFA vezetésével, amelynek célja, hogy elősegítse a programértékelési közösség uniós szintű hálózatépítését és a szakpolitikák értékelésével kapcsolatos tudásmegosztást erősítendő az értékeléseknek a szakpolitikai döntéshozatal hatékonyságát javító szerepét.

A PROFEEDBACK projekt keretében félévente egy-egy konferencián vitatják meg a különböző európai országokból, egyetemekről, kutatóközpontokról és tanácsadó szervezetektől jött kutatók és politikai szakértők valamely értékelési szempontból releváns témát, szakpolitikát, összegyűjtve és megvitatva mindazon empírikus, elméleti és módszertani tapasztalatokat, amelyek jól mutatják, hogy a programértékelések miként tudták és tudják segíteni az adott jelenségre adott hatékony szakpolitikai válaszok megszületését.

Az első konferenciát a HÉTFA szervezte 2022. április 28-án Budapesten,A fekete hattyú jelenségekre adott szakpolitikai válaszok értékelése” címmel. Fekete hattyú jelenségeknek azokat a jelenségeket nevezzük, amelyek nagyon kicsi valószínűséggel, de olyankor egy váratlanul pillanatban jelentkeznek és a szakpolitikákra nagy hatást gyakorolnak. Ilyen események voltak a közelmúltban 2010-es pénzügyi válság, a 2015-ös migrációs krízis vagy a 2020-ban indult Covid járvány, de akár ide sorolhatóak az orosz-ukrán háború eseményei is. Az ilyen jelenségekre adott szakpolitikai válaszok értékelései képezték a konferencia témáját.

A PROFEEDBACK konferencia első napja Balás Gábor hivatalos köszöntőjével kezdődött. A megnyitó után három plenáris prezentációval folytatódott az esemény. Yannis Bassiakos és Lena Tsipouri (Athéni Egyetem, GR) a 2008-as gazdasági válság utáni szakpolitikákról adott elő, Aureliano da Ponte (Madridi Műszaki Egyetem, ES) a rezilienciáról beszélt a VUCA (gyorsan változó, kiszámíthatatlan, bonyolult, bizonytalan) kontextusban, végezetül Philipp Brugner (ZSI Szociális Innováció Központ, AT) a krízisek transzverzális hatásait mutatta be. A délután folyamán a résztvevők két-két párhuzamos szekció közül választhattak. A ‘Comparing evaluation methods and exploring examples of evaluations supporting policy responses to black swans in health and economic policies’ cím alatt futó első szekció négy előadásában egy-egy román, litván, svájci és magyar értékelés módszertani és szakpolitikai tanulságait vitatták meg Sabina Chiaburu (SNSPA Egyetem, RO), Jaroslav Dvorak (Klaipėda Egyetem, LT), Herczeg Bálint (HÉTFA Kutatóintézet, HU) és Oto Potluka (Bázeli Egyetem, CH) prezentálásában. A második szekcióban a fekete hattyú jelenségek hosszútávú hatásait vitatták meg szlovén, szerb és román szakemberek, Noémia Bessa Vilela (Maribori Jogtudományi Intézet, SI), Milica Kolaković-Bojović (Belgrádi Kriminológiai és Szociológiai Kutatóintézet, RS), Mirela Cerkez (Bukaresti Egyetem Kutatóintézete, RO), Kosovka Ognjenović és Mihajlo Đukić (Belgrádi Gazdaságtudományi Kutatóintézet, RS)  prezentálásában ‘Evaluating the long-term impacts (institutional responses) of black swans on policy-making’ címmel. Rövid szünet után a konferencia tovább folytatódott két párhuzamos szekcióval. A ‘Comparative assessment of the economic impact of Black Swans across EU regions’ című első szekció a fekete hattyú jelenségek gazdasági hatásait vizsgálta magyar és szerb szakemberek, Xu Cao (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, HU) Ivan Nikolić (Belgrádi Közgazdaság Intézet, RS) és Szabó Tamás (HÉTFA Kutatóintézet, HU) prezentálásában. A ‘Comparing evaluation methods and exploring examples of evaluations supporting policy responses to black swans in human policies’ című második szekcióban Koltai Luca (HÉTFA Kutatóintézet, HU), Irina Lonean (INA Szociális Kutatóintézet, RO), Michaela Aioanei (QURES Kutatóintézet, RO) és Claudia Petrescu (Életminőség Kutatóinétzet, RO) előadásain vehettek részt a konferencia résztvevői.

A konferencia második napján a PROFEEDBACK COST Akció munkacsoport és menedzsment üléseire került sor. Az ülések fontos elemei az Akciónak, hiszen ezen alkalmakon a PROFEEDBACK Akció tagjai munkacsoportokban vitatnak saját módszertani területükhöz kapcsolódó szakmai kérdéseket és a menedzsment testület (Management Committee) tagjai itt döntenek a program során megvalósuló egyéb tevékenységek kereteiről.

A kétnapos esemény a résztvevők visszajelzései alapján nagy sikerrel zárult, a megvalósult tudáscserére és kapcsolatépítésre pedig a résztvevők hosszú távú együttműködéseket tudnak majd építeni.

A következő konferenciára szeptemberben Mariborban fog sor kerülni. A konferencia témája: A társadalmi befogadást segítő politikák (beleértve a migrációs politikákat is) értékelésének tapasztalatai, melynek nyilvános felhívása már elérhető a PROFEEDBACK honlapján.

További információ a PROFEEDBACK COST Akcióról:

www.profeedback.eu

www.facebook.com/profeedback.eu