A 2021-2027-es tervezési ciklushoz kapcsolódóan az úgynevezett fenntartható városfejlesztési körbe tartozó városoknak Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát (FVS) és ehhez kapcsolódóan TOP Plusz Városfejlesztési Programtervet kell készítenie. Győr Város Önkormányzata a HÉTFÁ-t bízta meg ezen területfejlesztési dokumentumok elkészítésével. A munka célja részletesen bemutatni a város jövőképét, célkitűzéseit és meghatározni a fejlesztendő területeket, irányokat, mindezt pedig a rendelkezésre álló források tükrében priorizálni és rendszerezni.

A dokumentumok készítése jelenleg megalapozó szakaszban van, de azok elkészültét követően nyilvánosan is elérhetők lesznek a város honlapján. A területfejlesztési célok meghatározása során a HÉTFA széleskörű partnerséget kezdeményezett a város fontosabb aktoraival és a lakossággal egyaránt. Ennek részeként május 30. és június 12. között online lakossági kérdőíves kampányt is indítottunk.