A HÉTFA Kutatóintézet munkatársai elkészítették a feltáró elemzésen alapuló Nemi Egyenlőségi Tervet (HÉTFA NET). A HÉTFA ügyvezetői 2022. március 4-én hagyták jóvá a tervet, amely 2024-ig érvényes.

A HÉTFA NET elkészítésekor két szempontot vettünk figyelembe.

A Horizont Európa keretprogramhoz benyújtott pályázatok esetében a pályázó szervezeteknek 2022-től rendelkezniük kell nemi egyenlőségi tervvel. A HÉTFA kiemelt szakmai céljai közé tartozik a nemzetközi kutatási projektekben való részvétel, így a Horizont Európa pályázatokban is.  Az elkészült NET így maradéktalanul megfelel a Horizont Európa program kritériumrendszerének a nemi egyenlőségi tervek elkészítésére vonatkozóan. A HÉTFA NET a felelős vezetők által jóváhagyott, nyilvánosan elérhető dokumentum. A NET-ben megfogalmazott célok és indikátorok azonosítása és kialakítása előzetes adatgyűjtésen alapszik és lefedi azt az öt kulcsfontosságú tématerületet, amelyet a vonatkozó követelmények megfogalmaznak. Továbbá, a HÉTFA NET tartalmazza a tervben foglaltak megvalósításához szükséges erőforrások biztosításának módját, és rendelkezik a NET szervezeti kultúrába való minél szélesebb körű beépítéséről.

Ugyanakkor a Horizont Európa keretprogram által megfogalmazott követelmények és ajánlások figyelembevétele mellett az is lényeges szempont volt, hogy a HÉTFA szervezeti nagyságát tekintve egy kisebb méretű intézet. Így szempontjai és lehetőségei is eltérhetnek a nemek közötti egyenlőség tematizálásában és biztosításában, összehasonlítva a nagyobb szervezeti struktúrával és szerteágazóbb tevékenységi körrel rendelkező felsőoktatási és közintézményekkel.

A HÉTFA Kutatóintézet Nemi Egyenlőségi Terve az alábbi linken érhető el.

A HÉTFA Kutatóintézet vállalja más intézmények, szervezetek nemi egyenlőségi tervének elkészítését, a helyzetfelméréstől kezdve, a nemek közötti egyenlőséget előmozdító tevékenységek, indikátorok és monitoring rendszerek kialakításig. A nemi egyenlőségi terv elkészítése nemcsak azoknak az intézményeknek ajánlott, amelyek szeretnének megfelelni a Horizont Európa keretprogram 2021-2027-es időszakára vonatkozó követelményeinek. A nemi egyenlőségi terv elkészítése és megvalósítása bármely intézet, szervezet számára számos előnnyel és pozitív irányú változással járhat együtt – függetlenül attól, hogy kötelező-e azt elkészíteni. Az előnyök közé tartozik, hogy a nemi egyenlőségi tervvel rendelkező szervezeteknek világos koncepciója van arról, hogy a munkavállalók és szakemberek tehetségüknek és személyes preferenciájuknak megfelelően tudjanak érvényesülni. A tehetségek megtartására, a munkavállalók képességeinek minél szélesebb körű kibontakoztatására irányuló törekvések nemcsak a munkaerő megtartásának, hanem a jobb, biztonságosabb, befogadóbb munkakörnyezet kialakításának esélyét is növeli. Továbbá, közvetlenül hathat az adott szervezet versenyképességére, innovációs potenciáljának növekedésére.

Amennyiben intézményének szüksége van szakértői segítségre nemi egyenlőségi terv elkészítésében, implementálásában, a HÉTFA Kutatóintézet munkatársai az alábbiakban tudnak támogatást nyújtani:

  • Szervezetek támogatása a nemi egyenlőségi terv elkészítésében
  • A nemi egyenlőségi terv megírásához szükséges munkafolyamatok facilitálása
  • Elkészült nemi egyenlőségi terv minőségellenőrzése
  • Elkészült nemi egyenlőségi terv implementálása (pl.: tanácsadás, tréning) és a megvalósulás monitorozása (monitoring eszközök kialakítása, felmérés)
  • A nemek közötti esélyegyenlőség támogatása, mint CSR tevékenység, támogatói programok kialakítása

A HÉTFA felelős szakemberei:

  • Koltai Luca, elemzési igazgató, esélyegyenlőségi szakértő (Közpolitikai és Hatásvizsgálati Iroda)
  • Oborni Katalin, vezető projektmenedzser, nemi egyenlőségi szakértő (Nemzetközi Projektiroda)

Elérhetőség:

obornikatalin@hetfa.hu

internationaloffice@hetfa.hu

Telefon: + 36 70 523 7410

Kép forrása: www.unsplash.com