A HÉTFA Kutatóintézet munkatársai a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány megbízásából készítették el kutatásukat ‘Integrált előzetes fenntarthatósági vizsgálati módszertan és fenntarthatósági teljesítmény indikátorrendszer’ címmel.

A kutatás célja fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő döntéshozatali folyamatok támogatása azáltal, hogy

  1. olyan eszközt ad a döntéshozók kezébe, amely alkalmas arra, hogy megakadályozza a fenntarthatóság elvével szembemenő döntések megszületését és végrehajtását, másrészről
  2. segítséget nyújt abban, hogy hogy döntéseik fenntartható fejlődésre gyakorolt hatásait mérni tudják, s e mérés eredménye a társadalom széles rétegei számára is érthető legyen.

A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos célok elérése érdekében a HÉTFA szakértői javaslatot tettek egy integrált előzetes fenntarthatósági hatásvizsgálati módszer (EFV) bevezetésére, valamint egy, a fenntarthatóság 4 dimenzióját (gazdasági, környezeti, társadalmi, humán) mérő kompozit index megalkotására.

A szakértők által javasolt hatásvizsgálati módszertan két lépésből áll: az eljárás első lépése egy egyszerűsített hatásvizsgálati lap kitöltése, a második pedig a részletes EVF elvégzése. A hatásvizsgálati lap 4 erőforrásra vonatkozóan 18 célt tartalmaz, az előterjesztőnek az előterjesztés különböző célokra gyakorolt hatását kell megbecsülnie. A részletes EFV első lépéseként a vizsgálat tematikáját kell elkészíteni, utána a hatásvizsgálati jelentést, amely tartalmazza a különböző típusú erőforrásokra gyakorolt hatások elemzését, az erőforrások közötti átváltások és kockázatok kezelését, végül pedig a javaslatok megfogalmazására kerül sor.

A tanulmány másik fő eleme a Fenntarthatósági Teljesítmény Keretindikátor (Sustainable Performance Framework Index – SPFI) koncepciója. Az SPFI egy rugalmas, többféle környezetbe adaptálható, kompozit makromutató, amely a termelési tényezők, vagy erőforrások, tőkejavak állapotát, illetve ezen állapot fejlesztését vagy romlását jelzi.

Az SPFI olyan elemi indikátorokat használ, amelyek a termelési tényezők (humán, társadalmi, gazdasági, természeti) valamely mennyiségi, minőségi állapotát, vagy az ezen állapotokat megváltoztatni képes cselekvések, hatások mértékét képes mérni.

Az SPFI három szinten aggregálandó kompozit mutató, aminek nemcsak végső aggregált értéke informatív, hanem az egyes klaszterek és azon belüli csoportok értékei is. Egyszerre képes tehát aggregált értékkel, egy számmal kifejezni a vizsgált társadalom fenntarthatósági szintjét, másrészt megőrzi a komponensek egyenkénti megismerésének, értékelésének lehetőségét.

Az SPFI értékei első körben 10 országra vonatkozóan kerültek kiszámításra. Ezen országok köre olyan módon került meghatározásra, hogy földrajzi és gazdasági-humán fejlettség szempontjából a lehető legszélesebb kört fedjék le.

A tanulmány tartalmazza a módszertan kereteit meghatározó stratégiai és jogszabályi környezet bemutatását, illetve ismerteti a fenntarthatóság valamely dimenziójához kapcsolódó hatásvizsgálati gyakorlatokat.

Bővebb információ és maga a tanulmány a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány honlapján érhető el.