A HÉTFA konzorciumi partnerként vesz részt „A munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalának összehangolását segítő, támogató megoldások innovatív online platform segítségével (GINOP-5.3.5-18-2019-00129)” című GINOP projektben. Március 17-én munkatársunk, Verhás Georgina Békéscsaba munkaerőpiaci elemzést, annak főbb megállapításait mutatta be.

A vizsgálatban szakértőink a projekthez tartozó nemzetgazdasági ágazat (feldolgozóipar, kiemelten a textilipar) foglalkoztatási, illetve munkaerőpiaci kvantitatív elemzését, és a hozzá kapcsolódó adatgyűjtést és adatfeldolgozást végezték el.  A tanulmányban szakértőink rövid helyzetelemzést végeztek, felmérték a településhálózati összefüggéseket, a demográfiai összetételt, képzettséget, a település gazdasági súlyát, szerepkörét, és gazdasági ágazat jellemzőit. Ezenkívül felmérték a munkaerőhelyzetet és foglalkoztatási körképet. A kutatás során a Melóstock innovatív online munkakeresői és munkaadói platform háttéradatbázisa segítette az elemzést.

A prezentáció itt érhető el.