Szerzők: Baranyai Zsolt – Nagy Klára – Szőnyi Eszter

Megjelenés éve: 2022

Megbízó: Veszprém Város Önkormányzata

A tanulmány ezen a linken érhető el

Absztrakt:

Veszprém nagy lehetőségek előtt áll: az elmúlt tíz év alatt elért eredmények, a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerése, a hozzá kapcsolódó és tőle függetlenül indult fejlesztések széles köre, az egyre erősödő közösségi hálók mind-mind garanciát jelentenek arra, hogy a város szintet lépjen a hazai és a nemzetközi kulturális, gazdasági és turisztikai térben. Ez a stratégia azért készült, hogy javaslatokat tegyen: hogyan hozható ki a legtöbb a kínálkozó lehetőségekből, melyek azok a célok, amelyeket a legfontosabbként érdemes magunk elé tűznünk, és mit tudunk tenni azért, hogy minél közelebb kerüljünk az elérésükhöz? Veszprém már meglévő, meghatározó jelentőségű tervei, koncepciói – és a város meghatározó intézményi, kulturális és üzleti szereplőinek javaslatai – alapján egy olyan Veszprémet vizionáltunk 2030-ra, amit szorosabb kapcsolat fűz a Bakonyhoz és a Balatonhoz, amelyben a készségek fejlesztése és a fiatalok megszólítása központi téma, amely megfelel a digitalizáció jelentette kihívásoknak és a globális turisztikai trendeknek, amely erős nemzetközi kapcsolatrendszer része, amelynek erős kreatívipara és kutatás-fejlesztési kapacitásai vannak és amely nemzetközi szintű kulturális tartalmakat tud előállítani. Ebben a Veszprémben magától értetődő és széles körű lesz az önkéntesség, a nyitottság, az erős helyi identitás és a hátrányos helyzetű csoportok támogatása. A stratégia a humán kapacitások fejlesztése, a szoft megoldások előtérbe helyezése mellett teszi le a voksot. Ugyan a megvalósításhoz szükséges konkrét pályázati források javarészt még nem rendelkeznek részletesen kidolgozott keretekkel, a projektek finanszírozásának elsődleges pillére a hazai és európai uniós pályázati lehetőségek megragadása, másodlagos pillére pedig a hazai tematikus forráslehetőségek kiaknázása.