2021. december 9-én a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT) elfogadta a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításáról szóló negyedik Előrehaladási Jelentést. A Jelentés a HÉTFA által készített Monitoring Kézikönyv iránymutatásával készült, összeállításában a HÉTFA munkatársai is közreműködtek.

A 4. Előrehaladási Jelentés vizsgálati időszaka a 2019-2020-as évek, célja a fenntarthatóság négy pillérének (humán, társadalmi, környezeti és gazdasági erőforrások) vizsgálata, s a nemzeti adottságok és a lehetőségek elemzésével a kitűzött célok elérése helyzetének feltárása.

A 16 kulcsindikátort vizsgálva azt látjuk, hogy bár az előző előrehaladási jelentéshez képest számos pozitív változás történt, viszont a pandémia sok indikátor esetében rontott a javulás mértékén, sőt egyes esetekben a mutató értékét is csökkentette. A 16 indikátor közül 9 átlag alatti, vagy rossz minősítést ért el, amely azt vetíti előre, hogy Magyarország hosszútávon továbbra is kedvezőtlen fenntarthatósági állapotban van. A fenntarthatósági állapotot több szempontból is befolyásolta a COVID-19 járvány, így az elkészült jelentés elemzi a pandémia gazdasági, társadalmi és környezeti hatásait egyaránt.

A Jelentés készítői szakpolitikai javaslatokat is megfogalmaztak, melyek a fenntarthatóság iránti felső szintű szakpolitikai elköteleződés növelésére, a népesedéspolitika, az egészségesebb Magyarország, a minőségi oktatás, a gazdasági stabilitás, a természeti erőforrás-hatékonyság és a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésére, a biodiverzitás és a vízgazdálkodás fontosságára irányulnak.

A jelentés elérhető az NFFT honlapján az alábbi linken.

A Jelentéshez készült infografika az alábbi linken érhető el.