Szerzők: URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft. – HÉTFA Elemző Központ Kft.

Megjelenés éve: 2021

Megbízó: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia ezen a linken érhető el

Az ITS megalapozó vizsgálatának helyzetfeltárás és -elemzés dokumentációja ezen a linken érhető el

Az ITS megalapozó vizsgálatának helyzetértékelés dokumentációja ezen a linken érhető el

Absztrakt:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzatának új Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) alapvetően a korábbi 2014-2020-es időszakra vonatkozó ITS felülvizsgálatát jelenti, kiegészítve az új vizsgálatok alapján, időközben szükségessé vált új elemekkel és a korábbi elavult, vagy megvalósult elemek szelektálásával. Az ITS felülvizsgálatának célja a kerület következő évekre szóló fejlesztési víziójának, valamint ezek ismeretében az elérendő fejlesztési célok és azok integrált megvalósítását szolgáló beavatkozások körének meghatározása, a 2021-2027 közötti időszakra kitűzött új kohéziós politika függvényében. Célként jelenik meg az együttműködés – térségi fővárosi, kerületközi, kerületi partnerség -, a kezdeményező településfejlesztés, valamint a klímatudatosság és a fenntarthatósági szemlélet erősítése. A stratégia elkészítését megelőzte egy frissített Megalapozó vizsgálat elkészítése is, mely a korábbiakhoz hasonlóan két fő szerkezeti egységből áll egy Helyzetfeltáró és – elemző munkarészből, illetve egy Helyzetértékelő munkarészből. A finanszírozásban döntően a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) fog részt venni.