A hatályos jogszabályok értelmében rendszeresen szükséges felülvizsgálni a települések településfejlesztési koncepcióját, illetve integrált településfejlesztési stratégiáját. A siófoki felülvizsgálat részeként megtörtént a Megalapozó Vizsgálat áttekintése és aktualizálása, melyet a város képviselőtestülete a 2021. október 28-ai ülésén fogadott el (250/2021. (X.28.) számú képviselő-testületi határozat). Az ebben feltárt összefüggések és Siófok város fejlődési lehetőségei alapján megújított Koncepcióról november 11-ére szervezett az önkormányzat lakossági fórumot, ahol Nagy Árpád, a HÉTFA vezető területfejlesztési szakértője és Remete Zsuzsa, a Pannónia Iroda igazgatója prezentáció keretében mutatta be Siófok településfejlesztési keretrendszerét.

A megalapozó vizsgálat során megtörtént az egyes vizsgálati paraméterek aktuális adatokkal való kiegészítése, illetve a következtetések megerősítése. Kiegészítésre került a területfejlesztési dokumentumokkal, valamint a területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata, különös figyelemmel a 2021-27-es Európai Uniós tervezési időszak frissen elkészült közösségi, valamint nemzeti szintű programdokumentumaira és az ezekhez igazodó új megyei területfejlesztési programokra. Siófok földrajzi elhelyezkedésénél fogva különös figyelmet kellett fordítani a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, mint kiemelt térség megújult területfejlesztési dokumentumaiban foglaltakkal való összhang biztosítására, melynek érdekében a helyzetfeltáró vizsgálati dokumentáció kiegészítésre került a BKÜ új tervdokumentumainak releváns megállapításaival.

A megalapozó vizsgálat itt érhető el.